Prikkelbare darm of spastisch colon

Contact: Prof. Dr. Elewaut,

Keywords: IBS, voorlichting

Datum: 22-04-2003

Als Uw darmen geregeld protesteren met pijnlijke krampen in de onderbuik en met, of geregeld terugkerende diarree of gere-gelde terugkerende verstopping of de twee afwisselend, dan heeft U te maken met

PRIKKELBARE DARM
OF
SPASTISCH COLON

Spreek erover met Uw dokter en lees deze paar bladzijden.

Wat is dat ?
Prikkelbare darm is één van de meest voorkomende darmstoornissen maar voor de patiënt is het één van de minst goed begrepene.

Het is geen ziekte maar een stoornis in de beweeglijkheid en de gevoeligheid van de dunne en dikke darm, en gekenmerkt door buikpijn, krampen, opgeblazen gevoel, winderigheid en stoelgangsproblemen.

Deze stoelgangsproblemen zijn : regel-matige verstopping of diarree alsook opeenvolgende periodes van deze beide door elkaar. De diarree doet zich voor-namelijk ‘s morgens na het ontbijt voor. Vooral vrouwen maar ook mannen hebben last van prikkelbare darm en de aan-doening is niet leeftijdsgebonden.

Blijf rustig
Een prikkelbare darm is een vervelende maar ongevaarlijke aandoening die niet tot darmkanker leidt. Het is ook geen aanwijsbare ziekte zoals bv. een maag-zweer. Uw dokter zal U onderzoeken, U geruststellen en verzekeren dat met Uw darmen alles in orde is. Geruststelling neemt wel de aanwezige pijn niet weg, maar wees gerust als U een prikkelbare darm heeft, hoeft U zich over operatie-kamers geen zorgen te maken.

Oorzaken en pijnopstoten
Het staat vast dat emotionele spanning, stress, verkeerde voedingsgewoonten en bepaalde geneesmiddelen de darmgevoe-ligdheid kunnen verhogen.
Daarom : praktische aanbevelingen.


1.Pas Uw manier van leven aan
Vermijd stress en denk aan Uw nachtrust. Neem nooit zelf Uw toevlucht tot kalmeer-pillen. Overmatig gebruik leidt tot gewen-ning en afhankelijkheid.

Raadpleeg liever Uw dokter.

2. Pas Uw eetgewoonten aan
Uw arts zal U een normale voeding toe-staan. U moet enkel letten op de zaken die voor U zelf de oorzaak kunnen zijn van buikkrampen, pijn, opgezwollen gevoel, diarree en winderigheid. Die zaken moet U leren ontdekken en vermijden. Er bestaat geen pasklaar dieet voor iemand met een prikkelbare darm, daar sommige voe-dingsstoffen bij de ene wel en bij de an-dere geen last veroorzaken. Devolgende voedingsregels kunnen U zeker helpen en moet U trachten te volgen.

a) U moet veel vezels eten. Deze vindt U in de onderstaande tabel. De laatste 50 ja-ren is het vezelgebruik bij vele mensen sterk gedaald. Dit zou terug moeten veran-deren.

Er dient opnieuw gestreefd te worden naar de vroegere vezelinname van 40 gr/dag. Volgens een wetenschappelijk rapport van een wereldvermaard instituut (FDA) zou onze vezelinname moeten bestaan uit 70 % wateronoplosbare en 30 % waterop-losbare vezels.

Door deze toename en in deze verhouding zorgen zij voor een vergroting van de stoelgangsmassa en een normale consis-tentie (niet te lopend, niet te hard). De darm wordt beter gevuld, de te hoge druk in de darm daalt, en geleidelijk verdwijnen de buikkrampen en de pijn. Aangezien dit geleidelijk gebeurt is het belangrijk Uw vezelinname niet na 3 of 4 dagen te stop-pen, maar deze lange tijd vol te houden. Daarom zal Uw arts U een vezelpreparaat voorschrijven. Let wel op ! Niet alle vezels zijn op elke moment geschikt.

Vezelrijke stoffen
Volle granen Groenten Fruit Noten
met zemelen

Volkorenbrood Aardappelen Fruit met schil Allerlei
Porridge in de schil Braambessen
Bruine rijst Wortelen Frambozen
Zonnebloem Soja Vijgen *
Pompoenpitten Linzen Pruimen*
Erwten* Druiven*
Spruiten*
Pastinaak
Knolselder

* Let wel dat deze producten niet voor iedereen geschikt zijn !


Zo kan een sneetje volkorenbrood (tarwe en roggezemelen) tijdens een opstoot, de krampen en pijn nog doen toenemen. Hou het tijdens de aanvallen bij wit brood; daarbuiten eet U beter grijs of bruin brood.

b) Voedingswaren rijk aan fermenteerbare suikers, zoals bonen, schorseneren, kolen en peulvruchten eet U beter niet.

c) Bereide groenten zult U beter verdragen dan rauwe.

d) Geven ook gemakkelijk aanvallen : uien, look, bloemkool, spruiten, zuurkool en paprika

e) Fruit is voor U gezond als het goed rijp is. Onrijp fruit kan een aanval uitlokken.

f) Wees zuinig op vettige en gepeperde sausjes.

g) Drink bij voorkeur slappe koffie of thee, en niet te warm.

h) Vermijd ijskoude drankjes en ijsjes.

i) Alcohol is ook een belangrijke ver-dachte. Korte dranken doen U geen goed. Een goed glas wijn of bier van hoge gis-ting (zoals Trappist) en dit met mate ge-dronken kunnen geen kwaad.

j) Drink elke dag enkele glazen water.

Zorg voor een gezonde en gevarieerde voeding. Als U na een maaltijd last krijgt, kijk dan na welke groenten, fruit of berei-ding dit kon veroorzaken en vermijd deze bij Uw volgende maaltijden. U kan Uzelf daar het best bij helpen.

Blijf met Uw prikkelbare darm niet zitten. Uw eigen humeur zal er onder lijden en U zal niet zo aangenaam zijn voor Uw omge-ving. Spreek erover met Uw dokter.

Vermijd zelfmedikatie bij prikkelbare darm ! Verkeerd gebruik van laxantia in de verstoppingsfase en anti-diarree middelen bij prikkelbare-darm-diarree komen al te-veel voor. Met alle gevolgen vandien : Uw verstopping wordt diarree en Uw diarree stopt op.

Raadpleeg bij herhaalde diarree of ver-stopping uw dokter.

Bloedverlies bij de stoelgang vraagt even-eens doktersadvies.

Soms zal Uw dokter U naast Uw vezel-preparaat spasmolytica (darmontspanners) voorschrijven die de contractiebeweging van de darm verminderen en de pijn doen afnemen. Deze producten werken enkel op de pijn en niet op de oorzaak. Gebruik deze dan ook niet langer dan door Uw arts voorgeschreven !

Besluit
Vergeet niet Uw vezelinnamen te ver-hogen en drink erbij voldoende water !


Referentie : Prof. Dr. Elewaut, RU Gent
Geavanceerd zoeken
Login

Nieuws

Is de tijd rijp om onze opleiding te evalueren en te herzien ?

 

Lees meer ...

Over SKEPP

 

Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.

 

Lees meer ...