Nieuw nomenclatuurnummer consultatie

27-01-2022

Zoals aangekondigd krijgen verschillende specialistische disciplines een eigen nummer voor consultatie vanaf 1/2/2022.
Link naar de wijzigingen.

 
Het nummer 102012 voor consultatie niet geaccrediteerd wordt 105571
Het nummer 102535 voor consultatie geaccrediteerd wordt 105593

Het bedrag is nog niet gekend maar zal u kunnen consulteren via deze link onder honorarium:
https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/nl/105593
 
Het KB is gepubliceerd op 17.12.2021 en gaat in voege op 01.02.2022: KB2021043300

Met vriendelijke groeten,
Tom Bovyn, huidig voorzitter werkgroep beroepsbelangen (VWB)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht