Predistributie van jodiumtabletten in België

06-03-2018

Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?

Op 6 maart 2018 lanceert de federale overheid een campagne om de bevolking te informeren over de beschermingsmaatregelen bij een nucleair ongeval. Tegelijk worden preventief jodiumtabletten verdeeld via de apotheek. Vooral gezinnen met kinderen en adolescenten tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moeten jodiumtabletten in huis halen. De overheid vraagt aan zorgverleners om deze kwetsbare groepen aan te moedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek.

De kans op een nucleair ongeval is heel klein, maar niet onbestaande. Bij een ernstig ongeval kunnen verschillende radioactieve stoffen vrijkomen in de lucht. Daartegen kan men zich het best beschermen door te schuilen in een gebouw, ramen en deuren gesloten te houden, ventilatiesystemen (airco) uit te schakelen en te luisteren naar de aanbevelingen van de overheid via tv, radio, officiële websites en sociale media.

Wat is het nut van jodiumtabletten?

Als er ook radioactief jodium vrijkomt, kan het gebruik van jodiumtabletten een bijkomende bescherming bieden. Radioactief jodium wordt door het lichaam opgenomen. De schildklier slaat radioactief jodium op tot ze ermee verzadigd is en zorgt op die manier voor een bestraling “van binnen uit”. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op schildklierkanker toe. Door de schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, wordt het opstapelen van radioactief jodium verhinderd.

Wie zijn de kwetsbare groepen?

Kinderen en adolescenten tot 18 jaar en vooral de jongsten onder hen, lopen bij een nucleaire noodsituatie het grootste risico. Zij zijn het meest gevoelig om schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium. Deze hoge gevoeligheid bestaat ook al voor de ongeboren baby. De schildklier van de foetus begint jodium te concentreren en op te stapelen vanaf het tweede zwangerschapstrimester. Jodium wordt ook opgenomen door de borstklier van vrouwen die borstvoeding geven en afgescheiden in de moedermelk. Daarom is het gebruik van jodiumtabletten sterk aangewezen bij zwangere vrouwen en ook bij vrouwen die borstvoeding geven, ongeacht de leeftijd.

Wie moet jodiumtabletten in huis halen?

Hoe jonger, hoe meer kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Hoe dichter bij een nucleaire site, hoe groter de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium bij een nucleair ongeval. Daarom krijgen in het ganse land de kwetsbare groepen het advies om jodiumtabletten in huis te halen: gezinnen met kinderen en adolescenten tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Binnen de zone van 20 kilometer rond de nucleaire sites (10 kilometer voor IRE Fleurus) halen naast de kwetsbare groepen best ook alle andere inwoners jodiumtabletten in huis.

Hoe kunnen gynaecologen helpen bij de predistributie?

Gynaecologen kunnen moeders van jonge kinderen en zwangere vrouwen actief aanmoedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek. Het is ook belangrijk om aan patiënten mee te geven dat de tabletten bij een nucleair ongeval nooit op eigen initiatief mogen worden ingenomen, maar enkel als de overheid dit adviseert. De overheid zal via radio, tv, officiële websites en sociale media meedelen wie jodiumtabletten moet innemen en wanneer.

Meer informatie?

Zorgverleners vinden meer informatie over de predistributie van jodiumtabletten via www.nucleairrisico.be/zorgverlener. In deze rubriek staan veel gestelde vragen voor de medische sector, de bijsluiter en een publicatie over het gebruik van jodium tijdens een nucleair ongeval.
De FOD Volksgezondheid ontwikkelde met de wetenschappelijke huisartsenvereniging Domus Medica een e-learning over jodiumtabletten. De e-learning is ook toegankelijk voor andere zorgverleners. In de online cursus komt het nut van jodiumtabletten, de kwetsbare groepen, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, e.d. uitgebreid aan bod. De e-learning is te vinden op https://leren.courseware.nl/domusmedica/

Rond de nucleaire sites worden informatiesessies voor zorgverleners georganiseerd. De bevoegde overheden beantwoorden alle vragen en geven meer uitleg over de predistributie en de werking van jodiumtabletten.

Informatiesessies:

17 april: Mol
19 april: Fleurus
9 mei: Dinant
7 juni: Sint-Niklaas

Verloop van de avond:

19u30 – 20u00: Deuren open
20u00 – 20u15: Welkomstwoord + introductie
20u15 – 20u30: Thema 1 ‘Wat is het nucleaire risico?'
20u30 – 20u45: Thema 2 ‘Wat doen de overheden?'
20u45 - 21u15: Thema 3 ‘Jodiumtabletten en medische werking’
21u15 – 21u30: Q&A
21u30: Einde

Op www.nucleairrisico.be/info staat alle praktische informatie en de exacte locaties van de informatiesessies. Inschrijven is niet nodig.

Zorgverleners kunnen met vragen terecht op het mailadres van de FOD Volksgezondheid: nuclear@health.belgium.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht