Uitbreiding Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen

13-03-2022

            


Sinds vele jaren krijgt elk pasgeboren kind in Vlaanderen de kans om gescreend te worden op een aantal zeldzame ziektes via het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen van de Vlaamse Overheid. Dankzij de dagelijkse inzet van vele zorgverleners kunnen een aantal zeldzame aangeboren aandoeningen tijdig worden opgespoord en behandeld. Vanaf 24 maart wordt deze screening uitgebreid met de opsporing van een aantal extra ziektes.

 

Belang van de screening

De ziektes die worden opgespoord via het bevolkingsonderzoek zijn al voor de geboorte aanwezig, maar komen pas later klinisch tot uiting. De ziektes zijn zeldzaam en hebben vaak heel ernstige gevolgen. Door een snelle opsporing kan er tijdig een behandeling worden gestart. Zo kunnen ernstige handicaps of letsels voorkomen worden of kan het ziekteproces afgeremd worden.

 

Jouw bijdrage

We waarderen de cruciale rol die zorgaanbieders vervullen binnen het bevolkingsonderzoek, of het nu gaat om het informeren van ouders, de tijdige staalafname, of het snel doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum bij een afwijkend screeningsresultaat.

 

Uitbreiding met 7 ziektes

In de loop van 2022-2023 wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd uitgebreid met de opsporing van 7 zorgvuldig geselecteerde ziektes. Wil je weten welke ziektes voortaan ook worden opgespoord en waarom? Die info vind je op www.aangeborenaandoeningen.be.

 

Alert blijven voor symptomen blijft belangrijk

Screenen betekent ook dat er steeds een mogelijkheid bestaat dat de opsporingstest een vals-positief of een vals-negatief resultaat oplevert. Om dat te vermijden wordt veel belang gehecht aan juiste staalafname en kwaliteitsbewaking. Daarnaast is het ook belangrijk om steeds alert te blijven voor symptomen van de ziektes die worden opgespoord.

 

Zie ook onderstaande bijlage voor de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Voor bijkomende informatie, zie: https://www.aangeborenaandoeningen.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht