Online Cursus Urogynaecologie 2022

Wanneer: 
28-01-2022
Waar: 
ONLINE
Accreditering: 
8 CP - rubriek 2: regionale seminaries

VVOG organiseert voor de vierde maal een Cursus Urogynaecologie, een vormingsprogramma bekkenbodemdisfuncties. We proberen het gehele veld te bestrijken met sprekers van verschillende betrokken disciplines. Het wordt een boeiende dag!

PROGRAMMA

8:45

Sign-in

 

 

EVALUATIE VAN DE PATIENT

Voorzitter: Susanne Housmans, UZ Leuven

9:00

Standaardisatie van terminologie

Susanne Housmans, UZ Leuven

9:20

Het klinisch onderzoek: hoe maak ik een POP-Q score en waarom

Jasper Verguts, Jessa Ziekenhuis Hasselt

9:35

Echografie van de bekkenbodem

Erika Werbrouck, AZ Sint-Maarten Mechelen / UZ Leuven

9:50

Medische beeldvorming bij bekkenbodemdysfuncties: conventioneel contrast onderzoek en MRI?

Bram Miseur, UZ Leuven

10:05

discussie

Moderator: Susanne Housmans , UZ Leuven

 

 

Voorzitter: Ann-Sophie Page, UZ Leuven

10:20

Defecatie(problemen): kliniek, meetinstrumenten, beeldvorming en functioneel onderzoek

Danny De Looze, UZ Gent

10:40

De basis van proctologie

Danny De Looze, UZ Gent

10:55

discussie

Moderator: Ann-Sophie Page, UZ Leuven

10:10

Pauze

 

 

BLAAS

Voorzitter: Tjalina Hamerlynck, UZ Gent

11:25

Mictie problemen en urinaire incontinentie: waarde van anamnese, meetinstrumenten, urodynamisch onderzoek

Frank Van der Aa, UZ Leuven

11:45

Overactief blaaslijden en essentialia van andere functionele pathologie (fysiologie van de mictie inbegrepen)

Frank Van der Aa, UZ Leuven

12:00

Stress incontinentie: medicale en chirurgische behandeling, functionele resultaten, complicaties en beleid bij secundaire gevallen

Eva De Cuyper, ZOL Genk

12:20

discussie

Moderator: Tjalina Hamerlynck, UZ Gent

12:35

Lunch break

 
 

ZWANGERSCHAP EN BEVALLING

Voorzitter: Yves Jacquemyn, UZ Antwerpen

13:30

Zwangerschap, arbeid, bevalling en bekkenbodemproblemen

Yves Jacquemyn, UZ Antwerpen

13:50

OASIS (aanpak in het onmiddellijke postpartum en laattijdig)

André D'Hoore, UZ Leuven

14:05

Evidentie voor bekkenbodem kine na bevalling en bij symptomatische urinaire incontinentie en prolaps

Hedwig Neels, UZ Antwerpen

14:20

Pijn in bekkenbodem na bevalling en na chirurgie

Ann Pastijn, UMC Sint-Pieter Brussel

14:40

discussie

Moderator: Yves Jacquemyn, UZ Antwerpen

14:55

Pauze

 

 

BEHANDELING

Voorzitter: Jan Deprest, UZ Leuven

15:10

Prolaps: conservatieve behandeling, & the frail and the elderly

Jan Deprest, UZ Leuven

15:25

Heelkundig herstel van symptomatische rectocoele

Filip Claerhout, AZ Sint-Lucas Brugge

15:45

Heelkundig herstel van symptomatische cystocele

Tjalina Hamerlynck, UZ Gent

16:05

Symptomatische prolaps van de uterus of schedetop: vaginaal

Sophie Ghesquiere, AZ Groeninge Kortrijk

16:25

Symptomatische prolaps van de uterus of schedetop: abdominaal

Ann-Sophie Page, UZ Leuven

16:45

Uw beslisboom tricompartimentele prolaps

(discussie met allen)

Moderator: Jan Deprest, UZ Leuven

F. Claerhout, T. Hamerlynck, S. Ghesquiere, A-S. Page

Praktische informatie: 
  • U schrijft in voor gratis deelname via de inschrijfknop onderaan. U ontvangt tijdig de link voor effectieve deelname.
  • Tijdens de live-streaming registreert het systeem van en tot wanneer u bent aangemeld en wordt er gemonitord hoeveel pop-ups (die regelmatig op uw scherm verschijnen) u heeft weggeklikt. Deze informatie bepaalt of u recht heeft op een aanwezigheidsattest en accreditering. Dit conform de voorwaarden van het RIZIV en de Erkenningscommissie. 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht