Postuniversitaire Studiedag 2019

Wanneer: 
06-06-2019
Waar: 
Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent
Accreditering: 
Accreditering: 7,5 CP- rubriek 2 Regionale Seminaries

Beste collega,

De Postuniversitaire Studiedag is een co-organisatie van de VVOG en telkens één van de vier universitaire stagemeesters en vindt dit jaar plaats in Gent. Het thema van dit jaar luidt: ‘preventie en behandeling van HPV-gerelateerde cervixpathologie’.

De cervixkankerscreening blijft de gemoederen beroeren: we hebben in Vlaanderen tussen 2010 en 2013 in nauwelijks 3 jaar tijd de overgang meegemaakt van de opportunistische (meestal) jaarlijkse screening, over de 2-jaarlijkse screening, tot het huidige georganiseerde bevolkingsonderzoek om de 3 jaar. Doelstelling van het bevolkingsonderzoek was tweeledig: verhogen van de dekkingsgraad én uiteraard ook verminderen van de overscreening. Voor wat de dekkingsgraad betreft blijven de resultaten toch ietwat onder de verwachtingen: deze steeg van 59% in 2013 naar 62% in 2017. De overscreening daarentegen is wel degelijk sterk gereduceerd: het percentage deelnemers voor wie de deelname een overscreening was, daalde in 2016 naar 26,3%, terwijl deze in 2013 nog 37,8% bedroeg. Missie zeker deels geslaagd dus!

Nu de HPV-testen performanter én betaalbaarder worden, klinkt (al dan niet terecht) meer en meer de roep om over te schakelen naar primaire HPV-screening. In enkele van de ons omringende landen is de beslissing hiertoe reeds genomen. In Nederland heeft men dit jaar zelfs de overstap reeds gemaakt. Hoe zien we in België onze screening evolueren, wat is de wetenschappelijke evidence omtrent HPV-testen en cytologie, blijven we bij de afname van de test door een zorgverlener of zijn er overtuigende argumenten om over te schakelen naar zelf-testen? En wat is de stand van zaken rond vaccinatie, hoe gaan we de screening organiseren in gevaccineerde cohortes, en hoe moeten we de resultaten van HPV-testen interpreteren bij gevaccineerde vrouwen? Tenslotte willen we ook de evidence nog eens op een rijtje zetten omtrent het beleid bij afwijkingen en na behandeling van letsels. 

We verwachten jullie op donderdag 6 juni in het hartje van Gent, namelijk in de Handelsbeurs gelegen op de Kouter. Er is ruim stof genoeg voor een boeiende studiedag én een interessante discussie, we zijn er zeker van dat we er samen een uitermate leerrijke dag van zullen maken.

Met hartelijke groeten,

Steven Weyers, dagvoorzitter
Roland Devlieger, voorzitter KWP
Guy Verhulst, voorzitter VVOG

 

 

Met dank aan onze sponsors:

Bayer, Becton Dickinson, BMA, Ceres Pharma, Exeltis, Hologic, Kela Pharma, Memidis Pharma, MSD, Mylan, P&G Health Belgium, Roche Diagnostics, Theramex

Praktische informatie: 

Deelnemerstarieven:

  • € 90 als effectief lid - Bij ontvangst van de betaling na 5 juni 2019: € 125
  • € 50 als aspirant-lid - Bij ontvangst van de betaling na 5 juni 2019: € 70
  • € 50 als senior - Bij ontvangst van de betaling na 5 juni 2019: € 70
  • € 0 als erelid, spreker, voorzitter, bestuurslid Raad Van Bestuur, genodigde
  • Interesse om deel te nemen als niet-lid, gelieve het VVOG-Bureau te contacteren: info@vvog.be

Annulering:

Annulering van uw inschrijving kan alleen schriftelijk. Bij annulering van uw congresregistratie zal tot en met 29 mei 2019 terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaatsvinden, na aftrek van € 20 administratiekosten. Bij annulering na 29 mei 2019 vindt geen enkele terugbetaling plaats.

Hoe bereikt u ons: 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht