Wetenschappelijke medewerker

Geplaatst op: 
23-10-2023

BOSS-BAMM

Het Belgian Obstetric Surveillance System (B.OSS) registreert en analyseert sinds 2012 ernstige zeldzame complicaties van de zwangerschap in België. Het doel van B.OSS is te leren uit deze zeldzame gevallen, om onze kennis te verruimen, maar ook om onze kwaliteit van zorg te verbeteren door bijvoorbeeld het opstellen van richtlijnen.

Sinds 2021 is het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM) van start gegaan, met steun van de FOD Volksgezondheid. De bedoeling bij BAMM is:

  • eveneens te leren uit de zeldzame maternale sterftes die iedereen en vooral de betrokken zorgverleners sterk aangrijpen;
  • door analyse van de gebeurtenis aanbevelingen te formuleren die niet alleen de betrokken materniteit, maar alle Belgische materniteiten ten goede kunnen komen in de kwaliteit van zorg;
  • de maternale mortaliteitsratio in België met meer accuraatheid te registreren.

Je wordt ingezet als Wetenschappelijke medewerker voor B.OSS en BAMM.

De functie omvat:

  • De dagdagelijkse opvolging van de registratie en evaluatie van ernstige obstetrische complicaties in België, maw de lopende studies van B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System), onder supervisie van de B.OSS coördinatoren.
  • Het coördineren van de registratie en evaluatie van gevallen van maternale sterfte bij BAMM
  • Het opstellen en verspreiden van diverse verslagen en rapporten
  • Het uitwerken van initiatieven ter verbetering van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, In samenwerking met de BOSS/BAMM coördinatoren en de FOD Volksgezondheid.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht