Zelfstandig kliniekmedewerker Vulvapoli

Geplaatst op: 
07-05-2024

Situering

Wij zoeken een collega met bijzondere interesse in de vulvovaginale pathologie om deeltijds ons team van vulva-artsen binnen de Vrouwenkliek te versterken.
We bieden een tewerkstelling voor een periode van minstens 2 jaar waarbij minimaal 1 dag/week wordt geconsulteerd.

Startdatum is bespreekbaar maar ten laatste Q3 2024.

Met de drie afdelingen van de Vrouwenkliniek – Gynaecologie, Verloskunde en Reproductieve geneeskunde – bieden we hoogstaande tweede- en derdelijnszorg. We hebben daarbij niet alleen oog voor de patiënt, maar ook voor haar directe omgeving. We luisteren aandachtig naar onze patiënten en willen hen helder informeren en goed begeleiden. Ze beslissen mee over hun zorgtraject. Respect voor het individu, pluralisme en diversiteit dragen we hoog in het vaandel. De Vrouwenkliniek zet ook in op een goede samenwerking met andere ziekenhuizen en hulpverleners – huisartsen, zelfstandige vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, kinesisten enzovoort. Als universitair centrum investeren we ook veel in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Competentieprofiel

U bent arts-specialist in de gynaecologie en in staat tot herkennen van veel voorkomende vulvaire pathologiëen zoals lichen sclerosus, lichen planus, vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN), vulvodynie, infectieuze vulvitis, enz.

U bent competent in interpreteren van histologische bevindingen van vulvabiopten en heeft basiskennis van microscopisch onderzoek.
U bent patiëntgericht, flexibel, dynamisch en kan goed functioneren in teamverband.

U spreekt goed Nederlands, Engels en Frans.

Ons aanbod

U krijgt gespecialiseerde opleiding door ervaren vulva-artsen over o.a. (zeldzame) vulvaire pathologie, microscopie en histologie.

U wordt vrijgesteld van wachtdiensten.

U krijgt ruimte om uw persoonlijke interesse binnen het vakgebied vulvaire pathologie vorm te geven en verder uit te diepen zoals vertrouwd raken met de verschillende diagnostische technieken en procedures voor het evalueren van vulvaire aandoeningen, zoals klinisch onderzoek, biopsie, colposcopie, enz. Chirurgische ingrepen horen niet bij het takenpakket.

Vergoeding geschiedt per prestatie.

Interesse?

U kan uw kandidatuur stellen door een uitgebreide CV en motivatiebrief te mailen naar
Prof. dr. Steven Weyers – steven.weyers@uzgent.be
Prof. dr. Hans Verstraelen – hans.verstraelen@uzgent.be
Prof. dr. Philippe Tummers – philippe.tummers@uzgent.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht