Vaccine Training Barometer

Beste Gezondheidswerker,
 
Gezondheidswerkers spelen een cruciale rol in de overdracht van informatie over vaccines naar het algemene publiek toe, wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat sommige zich niet altijd zeker voelen om te communiceren over vaccins. Daarom heeft het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen, Pierre Van Damme), samen met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid in het kader van het Europese initiatief Joint Action on Vaccination, een Vaccine Training Barometer ontwikkeld. Door middel van deze korte online bevraging, proberen we twee maal per jaar  de vaccinatie-trainings-noden van gezondheidswerkers in Vlaanderen (en in  Europa) in kaart te brengen. Om in de toekomst opleidings-initiatieven te optimaliseren, verzamelen we met deze Vaccine Training  Barometer ook de mythes en onbeantwoorde vragen omtrent vaccinatie die circuleren in het algemene publiek.
Daarom trachten we een representatieve set van artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers te bereiken in Vlaanderen, die bereidwillig zijn om onze vragenlijst (max. 10 minuten) in te vullen en zouden we het op prijs stellen moest jij deze korte vragenlijst invullen. 
 
U kan alle informatie om deel te nemen vinden in bijlage.
 
Alvast hartelijk dank voor u deelname en voor het verder verspreiden van deze barometer!
 

Survey link: 
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_50vcwojdB9TpLg1

LEES MEER

 

Sara Valckx and Greet Hendrickx
Centrum voor evaluatie van vaccinatie
Vaccin & Infectieziekten Instituut (VAXINFECTIO)
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1 S2.51, 2610 Wilrijk, België
Tel: 0032 (03) 265 2664 – mob Private +32 477 193847
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht