Algemene Voorwaarden

Als lid van de VVOG gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving 'General Data Protection Regulations' (GDPR) in werking die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers regelt. We verwijzen u graag door naar onze privacyverklaring.

 

Inschrijvingen

Inschrijven voor een cursus of congres kan via het inschrijfformulier op de website (www.vvog.be). Inschrijvingen voor een cursus kunnen enkel voor de vooropgestelde datum, inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk. Voor een congres kan men zich nog wel ter plaatse inschrijven, mits supplement.

 

Wijziging van inschrijving

Kan men niet aanwezig zijn op een cursus of congres, dan kan men (in geval er geen wachtlijst bestaat voor de cursus),  een ander VVOG-lid in zijn/haar plaats sturen. Deze wijziging dient vooraf per mail aangevraagd te worden.

 

Betaling

Voor de meeste cursussen en congressen kan men bij online inschrijving onmiddellijk het inschrijfgeld betalen, indien het om een betalend event gaat. Voor sommige cursussen, met een maximum aantal deelnemers of bepaalde voorwaarden, dient men echter te wachten op een bevestigingsmail. In de aankondiging van de cursus of het congres kan men de deelnameprijs (incl. BTW) terugvinden. Hiervoor zal men een factuur ontvangen. In de deelnameprijs zijn eventuele kosten voor catering inbegrepen, tenzij anders vermeld. Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Indien de betaling niet minstens 1 dag voorafgaand aan de activiteit op rekening van VVOG staat, is een supplement van toepassing. Deze staan vermeld bij de betalingsinstructies op de aankondiging.

 

Attest van deelname

De deelnemer kan na het bijwonen van een VVOG activiteit het aanwezigheidsattest downloaden van de VVOG website. Hierop staan de toegekende accrediteringspunten vermeld. Deelname is vereist om aanspraak te maken op accreditering. Bij afwezigheid (met of zonder voorafgaande) annulering wordt geen aanwezigheidsattest uitgereikt en worden geen accrediteringspunten toegekend.

 

Annulatieregeling

Indien de deelnemer door omstandigheden gedwongen wordt de inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

De annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden aan het VVOG Bureau of het Congresbureau.
Bij annulatie van de inschrijving voor de in de aankondiging vermelde annuleringsdeadline van de cursus of het congres, wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort min aftrek van administratiekosten.
Bij annulatie na de in de aankondiging vermelde annuleringsdeadline van de cursus of het congres, is geen terugstorting van toepassing. 
Bij gratis opleidingen of gratis congressen wordt een melding van afwezigheid ten zeerste geapprecieerd. 

 

Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.

 

Betwistingen en bevoegdheid

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht