VVOG e-Learning platform

Het digitaal platform

Het VVOG e-Learning platform biedt u de mogelijkheid om wetenschappelijke e-learnings binnen het vakgebied gynaecologie en verloskunde te bekijken wanneer het u uitkomt, 'on demand' en 'à la carte'. 
VVOG werd erkend door het RIZIV als e-learning organisator met als voordeel dat de meeste e-learnings op het VVOG e-learning platform geaccrediteerd zijn.

 

Toegang:

Als uw toegang reeds geactiveerd is, kan u inloggen op https://vvog.clevercast.com met uw e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord.

Nieuwe toegang tot het VVOG e-Learning platform kan u aanvragen:

- via deze link: https://vvog.clevercast.com

- klik bovenaan onder 'Aanmelden' op ‘Hebt u geen account? Creëer er één’

- vul het aanmeldformulier in

unieke registratiecode: zie nieuwsflits eerder verstuurd of vraag ernaar via info@vvog.be

Na het invullen van het aanmeldformulier met unieke registratiecode zal u een activeringsmail ontvangen om uw persoonlijke toegang te activeren.

 

Algemene informatie:

 • Het VVOG e-Learning platform is opgedeeld in e-learnings per georganiseerde activiteit. Dit betreft online cursussen die sinds september 2020 georganiseerd zijn en de theorie van enkele cursussen met fysieke workshops, alsook de voordrachten van online congressen en enkele ad hoc webinars. Waar mogelijk worden opnames van fysieke activiteiten bijkomend op het e-Learning platform geplaatst.
 • Van een (online) activiteit worden de opnames van de voordrachten na montage en mits goedkeuring van de respectievelijke sprekers toegevoegd als e-learnings aan het platform. Nieuwe beschikbare e-learnings worden per e-mail meegedeeld aan de ingeschreven deelnemers en in de eerstvolgende nieuwsbrief aan alle leden.
 • Concreet voorbeeld: de ‘Vulvacursus’ bevat 8 opnames van de 8 voordrachten binnen het programma van deze cursus. Deze 8 e-learnings zijn genummerd conform de volgorde binnen het cursusprogramma.
 • Als u een e-learning vroegtijdig beëindigt, kan u deze op een later moment verder bekijken. Dan opent u de respectievelijke e-learning opnieuw en start deze daar waar u vroegtijdig beëindigde. Het is niet mogelijk om delen van de e-learning over te slaan.
 • E-learnings die reeds voltooid zijn binnen een geheel worden achteraan de rij gevoegd met aanduiding 'voltooid'.
 • De meeste e-learnings zijn geaccrediteerd. Concreet betekent dit dat als u een video helemaal uitkijkt en de controle pop-ups wegklikt, u een deelnameattest kan downloaden na het voltooien van de e-learning en deze ook per e-mail ontvangt. Op voorwaarde van het RIZIV is de duur van de e-learning en de monitoring van uw virtuele deelname bepalend in het toekennen van accreditering. Het VVOG Bureau zorgt er voor dat uw accrediteringspunten binnen de maand terug te vinden zijn in uw online RIZIV dossier.
 • De door de sprekers vrijgegeven slides kan u zoals gewoonlijk terugvinden via Presentaties.
 • Eventuele vragen voor sprekers kan u via info@vvog.be doorgeven.
 • Eventuele opmerkingen of tips te verbetering zijn ook welkom via info@vvog.be.
 •  

Bijkomende informatie voor ASO's:

 • Het VVOG e-Learning platform biedt u de mogelijkheid om de voordachten van verplichte en facultatieve cursussen te bekijken wanneer het u uitkomt.
 • De Erkenningscommissie heeft het VVOG e-Learning platform positief geadviseerd en zal uw deelname op basis van de voorgelegde deelnameattesten beoordelen. Praktische workshops / cursussen zullen nog steeds fysiek georganiseerd worden en vereisen dus fysieke deelname voor erkenning. 
 • Elke voordracht is een aparte e-learning. Als u een e-learning helemaal uitkijkt en de controle pop-ups wegklikt, kan u een deelnameattest van desbetreffende voordracht downloaden en ontvangt u dit ook via e-mail. Per cursus dient u alle e-learnings te bekijken en alle deelnameattesten te kunnen voorleggen om te bewijzen dat u aan de volledige cursus hebt deelgenomen.
 • Concreet voorbeeld: de ‘CTG cursus’ bevat 6 e-learnings die genummerd zijn conform de volgorde binnen het cursusprogramma. U dient deze alle 6 te bekijken en bij het voltooien van elke e-learning het respectievelijke deelnameattest te downloaden. Deze krijgt u per e-learning ook per e-mail toegestuurd. In plaats van 1 deelnameattest bij het fysiek bijwonen van deze cursus, zal u er dus 6 krijgen. Dit aantal is specifiek per cursus.
 • Als u vergat om het deelnameattest te downloaden of u bent de e-mail met deelnameattest kwijt, dan kan u de respectievelijke e-learning opnieuw openen en indien u deze correct hebt voltooid, zal u het deelnameattest opnieuw kunnen downloaden. Het VVOG Bureau kan u geen duplicaat deelnameattest bezorgen.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht