Gunaïkeia

Het VVOG-tijdschrift 

Hoofdredacteur

Tijdens de Lentevergadering van 18 maart 2017 te Hasselt heeft Prof. Dr. Jan Gerris, VVOG-voorzitter, officieel meegedeeld dat Dr. Luc De Baene, VVOG-erelid, door de Raad Van Bestuur gemandateerd is als hoofdredacteur van Gunaïkeia.

Dr. Luc De Baene is te bereiken via e-mail: ldebaene@telenet.be
U kan hem rechtstreeks aanschrijven voor publicatie in Gunaïkeia

 

Editorialen

Editorialen zijn korte teksten van maximaal 3.500 tekens (spaties inbegrepen) met een korte, krachtige boodschap en titelOp die manier kan de tekst vlot leesbaar op 1 A4 gedrukt worden. Korte en krachtige teksten blijken te worden geapprecieerd door de lezers. 

Mocht een auteur de noodzaak voelen van een langere en genuanceerdere boodschap over de socioprofessionele aspecten van gynaecologie te brengen, dan kan dat nog steeds. Maar dan wordt die tekst niet als editorial beschouwd, maar als een gewone tekst in het tijdschrift en als zodanig gepubliceerd. En dan is een plaatsvervangend editorial nodig, binnen de voorziene deadline. Dit mag eventueel een samenvatting zijn van een langere tekst. 

Voor 2018 zijn de deadlines voor de edito's:

nummer 2:      12 februari

nummer 3:       12 maart

nummer 4:       16 april

nummer 5:       21 mei

nummer 6:       2 juli

nummer 7:       6 augustus

nummer 8:       3 september

nummer 9:       8 oktober

nummer 10:     5 november

 

Congresverslagen van ASO's

Afspraken omtrent vergoeding van de verslaggevers van VVOG-congressen. 
Besproken en goedgekeurd op de VVOG RvB van 12/03/2018.

De ASO-vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het zoeken van verslaggevers voor volgende congressen:

  • Jaarcongres (2 dagen)
  • Lentevergadering (1 dag)
  • PUS (1 dag)

De verslaggevers sturen hun verslag rechtstreeks door naar de redacteur van Gunaïkeia (Alex Van Nieuwenhoven: alex.van.nieuwenhove@skynet.be) met de ASO-vertegenwoordiger in cc (Bart Vergauwe: vergauwe.bart@gmail.com).

De ASO-vertegenwoordiger geeft de namen en rekeningnummers van de verslaggevers, na het ontvangen hebben van het verslag, door aan het bureau van de VVOG dat instaat voor de betaling.

Per congresdag wordt 500 euro voorzien om de verslaggevers te vergoeden.

Dit bedrag staat los van het aantal verslaggevers en dient proportioneel te worden verdeeld.

De ASO-vertegenwoordiger wordt door Gunaïkeia jaarlijks 350 euro uitbetaald voor de vereiste coördinatie. Dit wordt via RMN jaarlijks geregeld.

 

Mooiste beeld

Publiceer in Gunaïkeia

Oproep van 31/8/17 via VVOG-nieuwsflits:

 

Geachte stagemeesters,
Geachte stafleden en assistenten, 

 
Graag roepen wij u allen op om mee te werken aan het inzenden van een kopij ter publicatie in Gunaïkeia.
           
Gunaïkeia werd recent formeel door de Hoge Raad en de Erkenningscommissie erkend als publicatiemedium voor artikels door ASO’s in het kader van hun erkenning.
 
Natuurlijk wordt innovatief en hoogstaand werk ter publicatie aangemeld in tijdschriften met een zo hoog mogelijke en internationale erkenning. In Gunaïkeia echter horen papers thuis die een reflectie kunnen zijn voor wat leeft in de kliniek van alledag, inclusief interessante casuïstiek, mooi beeldmateriaal, overzichtspublicaties, een verslag van een bijgewoond symposium in binnen- of buitenland e.d.m.
 
Recent werd de hoofdredacteur, Dr.Luc De Baene, formeel in zijn functie bevestigd en werd een nieuwe redactieraad in het leven geroepen, die ervoor zal instaan dat de ingezonden kopij correct aan review wordt onderworpen. De hoofdredacteur ontvangt uw kopij graag rechtstreeks op volgend mailadres: luc.debaene@telenet.be
 
Ter herinnering laten we weten dat assistenten ten laatste in hun derde jaar minstens het onderwerp van een potentiële publicatie moeten mededelen aan de Erkenningscommissie en dat ze hiermee zeker niet mogen wachten tot het einde van hun opleiding nadert, om dan in allerijl een tekst te schrijven. Anticipeer. Denk vandaag na waarover u wenst te schrijven en als dit onduidelijk is, kaart het a.u.b. morgen aan met uw coördinerende en/of lokale stagemeester.
 
U kunt voor goede raad en begeleiding steeds bij ondergetekenden terecht.
 
Ontdek het genoegen van een goed gemaakt eigen werkje en stuur het naar Gunaïkeia, uw tijdschrift van uw VVOG.
           
Met de meeste collegiale hoogachting, in naam van de voltallige Raad van Bestuur,
 

Dr. Luc De Baene, Hoofdredacteur Gunaïkeia
Prof. Dr. Jan Deprest, Voorzitter KWP
Prof. Dr. Jan Gerris, Voorzitter VVOG

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht