Gunaïkeia

Wetenschappelijk redactieraadgever

Het tijdschrift Gunaïkeia en de VVOG ondertekenden in maart 2021 een contractwijziging. Hierbij werd overeengekomen dat Gunaïkeia het “officieel tijdschrift van de VVOG en van de KBVGV“ is en blijft. Er werden zowel financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt.

Onder andere werd afgesproken dat RMN (uitgever van Gunaïkeia) voortaan één van zijn eigen redacteurs als hoofdredacteur en eindredacteur aanduidt. De VVOG van haar kant stelt een ‘wetenschappelijke redactieraadgever’ aan. Die is het aanspreekpunt tussen de VVOG en Gunaïkeia en kiest de leden van de nieuwe redactieraad. Deze redactieraad dient mee in te staan voor editorialen en de review van teksten vóór publicatie op vraag van de redactieraadgever. Ook niet-leden van de redactieraad kunnen op vraag van de wetenschappelijke redactieraadgever als reviewer gevraagd worden.

Tot eind 2021 is Luc De Baene redactieraadgever waarna, via een overgangsperiode van samenwerking tot januari 2023, Geert Page deze taak zal overnemen vanaf januari 2022. In januari 2023 wordt dan door de nieuwe RvB beslist tot verlenging van dit mandaat of tot het openstellen van een nieuw mandaat van 2 jaar (totaal mandaat 3 jaar).

Bij deze willen we de huidige redactieraad bedanken voor haar werk gedurende de voorbije jaren. Een nieuwe redactieraad zal worden samengesteld door Geert Page in overleg met de RvB en de werkgroepen van de VVOG. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich intussen ook spontaan aanmelden bij Geert Page (geert.page@skynet.be).

Een speciale dank gaat nu al uit naar Luc De Baene die sinds de eerste Gunaïkeia, inmiddels 23 jaren geleden, de taak van hoofdredacteur erg minutieus en gedreven heeft waargenomen.

Vandaar dat we ook verder op zijn expertise rekenen in de komende jaren om samen met Geert Page er voor te zorgen dat “ons tijdschrift “een dienende rol kan blijven vervullen voor onze (aspirant)-leden .

                                Luc De Baene      Geert Page

Dr. Luc De Baene is te bereiken via e-mail: ldebaene@telenet.be
Dr. Geert Page is te bereiken via e-mail: geert.page@skynet.be 
U kan hen rechtstreeks aanschrijven betreffende een publicatie in Gunaïkeia.

 

Nieuwe wetenschappelijke redactieraad:

voornaam naam
Els Beckers
Koen Clasen
Luc De Baene
Luc De Catte
Isabelle Dehaene
Menekse Göker
Sileny Han
Philippe Koninckx
Geert Page
Herman Tournaye
Lennart Van der Veeken
Adriaan Vanderstichele


Ledenvoordeel

Als lid van VVOG ontvangt u per jaar 8 edities van Gunaïkeia.


Online

Alle edities Van Gunaïkeia zijn ook terug te vinden op https://www.gunaikeia.be/nl/home.html

Of rechtstreeks op https://www.gunaikeia.be/nl/online-edities.html
 

Editorialen

Editorialen zijn korte teksten van maximaal 3.500 tekens (spaties inbegrepen) met een korte, krachtige boodschap en titelOp die manier kan de tekst vlot leesbaar op 1 A4 gedrukt worden. Korte en krachtige teksten blijken te worden geapprecieerd door de lezers. 

Mocht een auteur de noodzaak voelen van een langere en genuanceerdere boodschap over de socioprofessionele aspecten van gynaecologie te brengen, dan kan dat nog steeds. Maar dan wordt die tekst niet als editorial beschouwd, maar als een gewone tekst in het tijdschrift en als zodanig gepubliceerd. En dan is een plaatsvervangend editorial nodig, binnen de voorziene deadline. Dit mag eventueel een samenvatting zijn van een langere tekst. 

 

DEADLINES indienen editorialen GUNAÏKEIA 2021:


 

Hou er rekening mee dat de deadlines minstens een maand voor het in de bus vallen van het nummer opgesteld zijn. Een edito dat betrekking heeft op een activiteit over een maand na inzending is dus wellicht te laat gestuurd.   

 

Congresverslagen van ASO's

Afspraken omtrent vergoeding van de verslaggevers van VVOG-congressen. 
Besproken en goedgekeurd op de VVOG RvB van 12/03/2018.

De ASO-vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het zoeken van verslaggevers voor volgende congressen:

  • Jaarcongres (2 dagen)
  • Lentevergadering (1 dag)
  • PUS (1 dag)

De verslaggevers sturen hun verslag rechtstreeks door naar de redacteur van Gunaïkeia (Alex Van Nieuwenhoven: alex.van.nieuwenhove@skynet.be) met de ASO-vertegenwoordiger in cc (Sophie Ponnet: sophie.ponnet@student.kuleuven.be).

De ASO-vertegenwoordiger geeft de namen en rekeningnummers van de verslaggevers, na het ontvangen hebben van het verslag, door aan het VVOG Bureau dat instaat voor de betaling.

Per congresdag wordt 500 euro voorzien om de verslaggevers te vergoeden.

Dit bedrag staat los van het aantal verslaggevers en dient proportioneel te worden verdeeld.

De ASO-vertegenwoordiger wordt door Gunaïkeia jaarlijks 350 euro uitbetaald voor de vereiste coördinatie. Dit wordt via RMN jaarlijks geregeld.

 

Publiceer in Gunaïkeia

 

Mooiste beeld

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht