Gunaïkeia

Het VVOG-tijdschrift 

Tijdens de Lentevergadering van 18 maart 2017 te Hasselt heeft Prof. Dr. Jan Gerris, VVOG-voorzitter, officieel meegedeeld dat Dr. Luc De Baene, VVOG-erelid, door de Raad Van Bestuur gemandateerd is als hoofdredacteur van Gunaïkeia.

Dr. Luc De Baene is te bereiken via e-mail: ldebaene@telenet.be

U kan hem rechtstreeks volgende zaken bezorgen voor publicatie in Gunaïkeia:

  • editorialen
  • artikels van ASO's voor erkenning
  • congresverslagen van ASO's (vergoeding van 125 euro per gepubliceerd verslag)
  • 'mooiste beeld'

Voor 2018 zijn de deadlines voor de edito's:

nummer 2:      12 februari

nummer 3:       12 maart

nummer 4:       16 april

nummer 5:       21 mei

nummer 6:       2 juli

nummer 7:       6 augustus

nummer 8:       3 september

nummer 9:       8 oktober

nummer 10:     5 november

 

Publiceer in Gunaïkeia

Oproep van 31/8/17 via VVOG-nieuwsflits:

 

Geachte stagemeesters,
Geachte stafleden en assistenten, 

 
Graag roepen wij u allen op om mee te werken aan het inzenden van een kopij ter publicatie in Gunaïkeia.
           
Gunaïkeia werd recent formeel door de Hoge Raad en de Erkenningscommissie erkend als publicatiemedium voor artikels door ASO’s in het kader van hun erkenning.
 
Natuurlijk wordt innovatief en hoogstaand werk ter publicatie aangemeld in tijdschriften met een zo hoog mogelijke en internationale erkenning. In Gunaïkeia echter horen papers thuis die een reflectie kunnen zijn voor wat leeft in de kliniek van alledag, inclusief interessante casuïstiek, mooi beeldmateriaal, overzichtspublicaties, een verslag van een bijgewoond symposium in binnen- of buitenland e.d.m.
 
Recent werd de hoofdredacteur, Dr.Luc De Baene, formeel in zijn functie bevestigd en werd een nieuwe redactieraad in het leven geroepen, die ervoor zal instaan dat de ingezonden kopij correct aan review wordt onderworpen. De hoofdredacteur ontvangt uw kopij graag rechtstreeks op volgend mailadres: luc.debaene@telenet.be
 
Ter herinnering laten we weten dat assistenten ten laatste in hun derde jaar minstens het onderwerp van een potentiële publicatie moeten mededelen aan de Erkenningscommissie en dat ze hiermee zeker niet mogen wachten tot het einde van hun opleiding nadert, om dan in allerijl een tekst te schrijven. Anticipeer. Denk vandaag na waarover u wenst te schrijven en als dit onduidelijk is, kaart het a.u.b. morgen aan met uw coördinerende en/of lokale stagemeester.
 
U kunt voor goede raad en begeleiding steeds bij ondergetekenden terecht.
 
Ontdek het genoegen van een goed gemaakt eigen werkje en stuur het naar Gunaïkeia, uw tijdschrift van uw VVOG.
           
Met de meeste collegiale hoogachting, in naam van de voltallige Raad van Bestuur,
 

Dr. Luc De Baene, Hoofdredacteur Gunaïkeia
Prof. Dr. Jan Deprest, Voorzitter KWP
Prof. Dr. Jan Gerris, Voorzitter VVOG

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht