B.OSS Project

Het Belgian Obstetric Surveillance System

 

 

                                                           

Gefinancierd door het College voor Moeder en Pasgeborene

Nieuwsbrieven B.OSS

B.OSS Nieuws: registratie van chirurgische complicaties na bariatrische chirurgie in de zwangerschap

Nieuwsbrief januari 2021

Achtergrond B.OSS

Lopende studies

Publicaties

B.OSS Biennal Report 2018-2019

Nuttige links

Interessant om weten:

COVID-19 registratie via B.OSS

Omdat het belangrijk is meer informatie te verzamelen over het verloop en de gevolgen van COVID-19 infectie bij zwangere vrouwen, nam het College van Geneesheren voor Moeder en Pasgeborene het initiatief een registratie op te zetten in België via B.OSS en het International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS). De registratie in België gebeurt via de reguliere maandelijkse B.OSS oproepmails en een online vragenlijst op de B.OSS website. Daarnaast kunt u ook gevallen aanmelden via info@b-oss.be of karolien.benoit@b-oss.be. Op dit emailadres kunt u ook terecht bij vragen omtrent deze registratie.We includeren alle zwangere vrouwen tot 6 weken postpartaal met diagnose van COVID-19 infectie, gehospitaliseerd tussen 01/03/2020 en 01/03/2021.

Update COVID-19 registratie via B.OSS: overzichtstabel van de gerapporteerde casussen COVID-19 bij zwangere vrouwen

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht