Symposium Perimenopauze / Agentschap Binnenlands Bestuur

Locatie: 
Vaudeville Theater, Brussel
Datum: 
29-04-2024

Symposium perimenopauze: "Waar spreken goud is!" Zijn het de hormonen?
Maandag 29 april 2024 Van 09.00 tot 14.30 uur
Vaudeville Theater | Koninginnegalerij 11
1000 Brussel

Het Agentschap Binnenlands Bestuur nodigt je graag uit op een symposium waar experten van gedachten wisselen over de perimenopauze, de overgangsperiode die vrouwen doormaken voor de menopauze.

Tijdens die overgangsperiode, die enkele jaren kan duren, neemt de vruchtbaarheid af en ondergaat het vrouwelijke lichaam geleidelijk hormonale veranderingen. Deze hormonale schommelingen kunnen al op vroege leeftijd leiden tot overgangsklachten, de klachten zijn bovendien zeer uiteenlopend, en verschillen van vrouw tot vrouw. Hormonen spelen een cruciale rol gedurende onze hele levensloop, met impact op ons psychisch en fysisch functioneren. Er wordt vandaag echter nog te weinig rekening gehouden met de rol van hormonen in de verschillende levensfasen van vrouwen.

Het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van dit onderwerp is een eerste stap in het aanpakken van deze uitdaging waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd.

Vrouwen blijven vaak worstelen met hun klachten en aangezien de link met perimenopauze nog te weinig wordt gemaakt, lopen zij het risico van verkeerde diagnoses met allerhande psychologische, sociale als fysieke gevolgen.

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het symposium:

Hoe taboes te doorbreken en te sensibiliseren?
Hoe detecteren we vroegtijdige de perimenopauze?
Hoe zorgen we voor werkomstandigheden op maat?

Programma

09.00 u. Onthaal
09.30 u. Verwelkoming door de Vlaamse minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur 
09.50 u. Keynote Prof. dr. Herman Depypere, Gynaecologie UGent  
10.40 u. Panelgesprekken over vroegtijdige detectie van perimenopauze en werkomstandigheden op maat
Met oa. Peter Rabaey - Agentschap Overheidspersoneel, Herlindis Moestermans - Nederlandstalige Vrouwenraad, Dirk De Vroey - Huisarts, Hanan Ben Abdeslam - Vroedkundige, Evi Hanssen - Ervaringsdeskundige, Sofie Lamaire - Psycholo Securex, Leen Steyaert - Specialist menopauze
12.40 u. Slotwoord
13.00 u. Receptie