VBS webinar Teach the Teacher

Locatie: 
ONLINE
Datum: 
10-10-2023

Geachte Collega,
 
Met de organisatie van dit symposium komt het VBS tegemoet aan de vereiste die de wet aan stagemeesters oplegt om jaarlijks vorming te volgen[1]. Alle deelnemers zullen in dat kader een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat ze in 2023 een opleiding hebben bijgewoond.
 

Klik hier om het programma te raadplegen
Klik hier om u in te schrijven


Leden van VBS-beroepsverenigingen die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld betalen 25 EUR voor deelname (vul op de inschrijvingspagina het cijfer 1010 in in het veld Discount Code); voor niet-leden geldt een tarief van 45 EUR.

Accreditatie in Ethiek en Economie is aangevraagd.

Met vriendelijke groet, 
Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter
 
[1] Art. 23 van het ministerieel besluit van 13.09.2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.