Over VWRG

Wie is wie? Wie zetelt in het VWRG-bestuur?

Het VWRG-bestuur telt 7 verkozen bestuursleden voor de periode van maart 2019 - maart 2022:
VVOG - WG - VWRG
Afbeelding Naam Functie Ziekenhuizen
Sharon Lie Fong Voorzitter UZ Leuven
Koenraad Clasen Secretaris UZA
Michaël De Brucker Verkozen bestuurslid UZ Brussel
Nathalie Dhont Verkozen bestuurslid ZOL Campus St. Jan
Jan Gerris Verkozen bestuurslid UZ Gent
Brecht Geysenbergh Verkozen bestuurslid GZA Campus St. Augustinus
Frauke Vanden Meerschaut Verkozen bestuurslid UZ Gent

 

Vergaderingen:

Het VWRG Bestuur komt regelmatig samen.

Zoek uit wanneer op de VVOG kalender/vergaderingen werkgroepen 

 

Cursussen / Bijscholingen:

De VWRG organiseert de volgende cursussen / bijscholingen / symposia:

  • Basiscursus Fertiliteit
  • Cursus Fertiliteit voor Gevorderden
  • Samenkomst A&B centra

Zie ook onderaan bij 'gerelateerde evenemeneten'

 

Bent u actief en geëngageerd. Kies er voor gekozen te worden tot VWRG-bestuurslid. 

Als erkende gynaecoloog en VVOG-lid, kan u zich verkiesbaar opstellen voor de positie van bestuurslid van de Vlaamse Werkgroep Reproductieve Geneeskunde. Hiertoe wordt u om de 3 jaar uitgenodigd.

Binnen de VWRG zetelen 7 verkozen bestuursleden, waarvan de voorzitter ook zetelt in de VVOG Raad Van Bestuur.

Als verkozen VWRG-bestuurslid:

  • wordt u uitgenodigd voor de VWAG bestuursvergaderingen

  • bepaalt u mee de inhoud van de programma's van de VVOG navormingsactiviteiten binnen de Reproductieve Geneeskunde

  • werkt u mee aan belangrijke dossiers binnen de Reproductieve Geneeskunde

  • hebt u als expert een adviserende rol 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht