Over VWRG

Wie is wie? Wie zetelt in het VWRG-bestuur?

De VWRG-bestuursleden voor de periode van maart 2022 - maart 2025:
VVOG - WG - VWRG
Afbeelding Naam Functie Ziekenhuizen
Frauke Vanden Meerschaut Voorzitter UZ Gent
Nathalie Dhont Secretaris ZOL Campus St. Jan
Koenraad Clasen Verkozen bestuurslid UZA
Michaël De Brucker Verkozen bestuurslid UZ Brussel
Brecht Geysenbergh Verkozen bestuurslid GZA Campus St. Augustinus
Sylvie Gordts Verkozen bestuurslid RZ Heilig Hart
Sharon Lie Fong Verkozen bestuurslid UZ Leuven

Vergaderingen:

Het VWRG Bestuur komt regelmatig samen.

Zoek uit wanneer op de VVOG kalender/vergaderingen werkgroepen 

 

Cursussen / Bijscholingen:

De VWRG organiseert de volgende cursussen / bijscholingen / symposia:

  • Basiscursus Fertiliteit
  • Cursus Fertiliteit voor Gevorderden
  • Samenkomst A&B centra

Zie ook onderaan bij 'gerelateerde evenemeneten'

 

Bent u actief en geëngageerd. Kies er voor gekozen te worden tot VWRG-bestuurslid. 

Als erkende gynaecoloog en VVOG-lid, kan u zich verkiesbaar opstellen voor de positie van bestuurslid van de Vlaamse Werkgroep Reproductieve Geneeskunde. Hiertoe wordt u om de 3 jaar uitgenodigd.

Binnen de VWRG zetelen 7 verkozen bestuursleden, waarvan de voorzitter ook zetelt in de VVOG Raad Van Bestuur.

Als verkozen VWRG-bestuurslid:

  • wordt u uitgenodigd voor de VWAG bestuursvergaderingen

  • bepaalt u mee de inhoud van de programma's van de VVOG navormingsactiviteiten binnen de Reproductieve Geneeskunde

  • werkt u mee aan belangrijke dossiers binnen de Reproductieve Geneeskunde

  • hebt u als expert een adviserende rol 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht