Overlijden dokter Dries Bekaert

Dries Bekaert, toegewijd en visionair vrouwenarts

Op 8/4/2020 is Dries “André” Bekaert ons ontvallen. Met hem verliest Sint Lucas een stuk van zijn geschiedenis. Hij stond niet alleen aan de wieg van menig gezin in de streek, maar ook aan de wieg van de “Sint Lucas Kliniek” (1965).

Curriculum

Dries Bekaert studeerde in 1957 af als arts aan de KU Leuven, voltooide zijn opleiding tot gynecoloog in Haarlem (1962), volgde een bijkomende opleiding endoscopie in Parijs (1963) en senologie in Straatsburg (1985). In 1965 richtte hij de dienst Gynecologie Verloskunde op in het AZ Sint-Lucas. Hij was van 1980-1985 voorzitter van de Medische Raad. Hij werd stagebegeleider voor de KU Leuven en U Gent, in 1983 lector en in 1985 buitengewoon docent aan de KU Leuven. In 1996 nam hij afscheid van het actieve beroepsleven. Dries woonde intussen met zijn vrouw Alette in Knokke. Zij hebben twee kinderen Dirk & Anne, en 5 kleinkinderen.

Dries Bekaert was reeds heel vroeg betrokken in de uitbouw van de Sint-Lucas Kliniek, zoals die destijds heette, en de oprichting van een “open moederhuis” aan de zuidelijke en oostelijke kant van Brugge. Hij associeerde zich met Jan Claerhout, en later namen zij hun collega’s Nico Schockaert en Stephan Demeyere erbij, om op die manier te komen tot een moderne dienst met alle relevante deelspecialismen. Dries Bekaert voerde moderne technieken snel en vaak in primeur in. Voor Verloskunde ging dat om de zaken die we nu vanzelfsprekend en onmisbaar vinden, zoals de “cardiotocografie” (bewaking van foetale hartritme en contracties), de echografie, en de epidurale anesthesie. Dries Bekaert was visionair want reeds in de jaren ’70 voerde hij kwaliteitsbewaking van de perinatale zorg in, aanvankelijk in de eigen materniteit, later de provincie en de registratie is verder volwassen geworden in het studiecentrum perinatale epidemiologie (SPE) van de Vlaamse Overheid.

Dries Bekaert was ook een begenadigd chirurg, en had een bijzondere bekwaamheid in minimaal-invasieve technieken, zoals de vaginale chirurgie en de laparoscopie, die hij in Parijs aangeleerd had bij één van de pioniers. Ook introduceerde hij halfweg zijn carrière het concept van borstsparende heelkunde dankzij een specifieke twee-jarige opleiding in de senologie in Straatsburg.

Toen er collega’s bijkwamen, introduceerde Dries Bekaert ook het concept van de volledige associatie, die als één hechte groep kwalitatieve permanente intramurale zorg aan kon bieden. Hij was meer dan 25 jaar diensthoofd (1965-1991), was voorzitter van de medische raad (1980-1985). Hij werd voorzitter van zowel de Vlaamse Vereniging voor  Gynaecologie-verloskunde (VVOG)  als van de Belgische Koninklijke  Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde, en was tot recent ook nog voorzitter van diens seniorenclub. Hij was ook meer dan 10 jaar voorzitter van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Hiermee heeft hij Vlaanderen op de wereldkaart gezet met wat ondertussen bekend staat als “The Flanders Database” (meer dan 1.000.000 geboorteregistraties)

 

Ik heb als stagiair, en als assistent bij dr. Bekaert gediend. Ik kende mijn “patron” als een punctuele, georganiseerde, kalme en stijlvolle man, met een hart voor zijn patiënten maar ook voor zijn studenten, en als geapprecieerde “accoucheur” van mijn drie kinderen.

Jan Deprest, afdelingshoofd Gynaecologie UZ Leuven

 

Ik heb Dries gekend als een minzaam man met een kenmerkende zachte stem. Voor velen onder ons was hij een voorbeeld, alzeker voor de vele assistenten die hij als stagemeester heeft opgeleid. Na al die jaren samen was Dries ook mijn vriend, daarom dit laatste vaarwel uit Brugge en vanuit de ganse VVOG.  Dries het gaat je goed .

Luc De Baene, gynaecoloog Brugge, webmaster VVOG

 

Onze collega Dries Bekaert heb ik een paar keer mogen begroeten. Ik beschrijf hem als een zeer vriendelijk man met klasse.  Ik koester zijn boekje “Brugse Humor in de Geneeskunde” die hij mij cadeau deed.  Hij behoorde tot de protagonisten van onze vereniging.  Ik wil uit naam van de Raad van Bestuur ons oprecht medeleven betuigen aan mevrouw Bekaert en de familie. Wij koesteren hem in onze herinnering.

Guy Verhulst, voorzitter VVOG

 

PDF icon Overlijdensaankondiging Dries Bekaert

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht