Overlijden dokter Evert Slager

Diep geschokt door het droevige nieuws van het overlijden van onze eminente collega Evert Slager uit Rotterdam hebben wij vanuit de Raad van Bestuur van de VVOG in naam  van alle Vlaamse gynaecologen ons oprecht medeleven en deelname in de rouw aan de  familie overgebracht.

Evert Slager werd in 2016 erelid van de VVOG omwille van zijn jarenlange inzet voor de verspreiding van de wetenschap en de kennis in ons vakgebied via de indrukwekkende reeks van 21 legendarische Doelen congressen die in de loop  van de jaren steeds meer interesse wekten zowel bij het Nederlandse als bij het Vlaamse gynaecologenpubliek.

Evert Slager vestigt zich vanaf 1979 in Rotterdam als gynaecoloog en blijft dit tot 2011.

Het is de grote meerwaarde geweest van Evert dat hij erin geslaagd is om alle aanwezige kennis op het gebied van gynaecologie verloskunde te  verzamelen, te rubriceren en hierdoor de knowhow en de vaardigheden binnen ons vakgebied te verspreiden. Hij was reeds sinds 1990 een trouw lid van de VVOG en kwam regelmatig naar onze studiedagen en jaarcongressen. Hij was een graag geziene, aimabele, trouwe collega die de banden tussen Nederland en Vlaanderen steeds nauwer aanhield. Het Doelencongres, in de volksmond Slagerfestival, was niet enkel een wetenschappelijke ontmoetingsplaats maar ook een sociaal event voor gynaecologen en assistenten. Omwille van zijn grote verdiensten kreeg hij op 23 april 2015 de Koninklijke onderscheiding opgespeld van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Commissaris van de Koningin der Nederlanden heeft hierdoor de kers op de taart gezet voor deze indrukwekkende man.

Evert was niet enkel een collega, hij was een begrip en een monument voor eenieder die hem heeft gekend en met hem heeft gewerkt. Hij blijft voor eeuwig in onze herinneringen.

 

Johan Van Wiemeersch

PDF icon Rouwbrief 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht