Overlijden dokter Lucas Laridon

Lucas LARIDON Overlijdensbericht 

                            

 

Woordje van Dr. Johan Van Wiemeersch, VVOG vice-voorzitter, gericht aan de familie:

 

Diep geschokt door het overlijden van Luc wens ik namens de VVOG Raad Van Bestuur ons oprechte blijken van deelname in de rouw over te brengen.

Ik heb het geluk gehad gedurende vele jaren Luc als collega en vriend op talrijke momenten te hebben mogen ontmoeten. Ik heb hem steeds gewaardeerd en geapprecieerd als een minzame, charmante en eerlijke man met zeer vele verdiensten.

Als gynaecoloog was hij een rots in de branding voor de vele patiënten die hij heeft begeleid en behandeld.

Als lid van de Raad van Bestuur - waar ik lange tijd met hem heb mogen samenwerken - was hij een plichtsbewust en gedreven collega, die zich steeds heeft ingezet voor het welzijn en de professionele verdediging van de gynaecologie en ook als opleider binnen zijn ziekenhuis heeft hij het beste van zichzelf gegeven om de assistenten de verschillende aspecten van het vak bij te brengen op een kwaliteitsvolle manier.

Zijn afscheid destijds als bestuurslid van de VVOG heeft iedereen droevig gestemd. Zijn afscheid van het leven vandaag slaat bij iedereen een diepe wonde. Ik hoop dat de vele blijken van sympathie en medeleven jullie zullen helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. Net zoals ik zal doen, raad ik jullie aan de talloze herinneringen aan de vele mooie momenten van uw leven samen te koesteren.

Moge Luc rusten in vrede en ik zal hem nooit vergeten.

 

Johan Van Wiemeersch

Vice-voorzitter VVOG 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht