Overlijden professor André Van Assche

Overlijden em. prof. dr. F. André Van Assche

31-07-2018

De directie meldt met grote droefheid het overlijden van em. prof. dr. F. André Van Assche op 30 juli 2018.

F(rans) André Van Assche werd geboren in Liezele (Klein-Brabant) op 17 december 1937. Hij volgde de klassieke humaniora aan het Sint-Jan-Berchmanscollege in Antwerpen. In 1963 promoveerde hij tot doctor in de genees-heel- en verloskunde aan de KU Leuven. Van 1963 tot 1968 specialiseerde hij zich in de verloskunde-gynaecologie onder leiding van prof. dr. J. A. Schockaert en prof. dr. M. Renaer. Na deze specialisatie werd hij wetenschappelijk onderzoeker en verbleef hij voor verdere opleiding en onderzoek in Liverpool, London en Belfast.

In 1970 legde hij zijn aggregatiethesis voor het hoger onderwijs voor: The fetal endocrine pancreas, met als promotoren prof. M. Renaer en prof. dr. W. Gepts. 

Prof. dr. F. André Van Assche werd docent in 1971, vervolgens buitengewoon hoogleraar in 1974 en gewoon hoogleraar in 1979.

In 1983 volgde hij professor Renaer op als diensthoofd-directeur van de dienst verloskunde-gynaecologie. Onder leiding van prof. dr. F. André Van Assche kwam de klinische activiteit tot grote bloei en kreeg de subspecialisatie binnen de verloskundige-gynaecologische discipline een duidelijk gezicht. Met perifere stagemeesters werkte hij een hecht en dynamisch netwerk uit.

Hij ijverde voor de erkenning van zijn dienst door het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (1986). Door zijn leidende functies en voorzitterschap van de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology introduceerde hij nadrukkelijk de internationale dimensie.

Prof. dr. F. André Van Assche verrichtte baanbrekend onderzoekswerk, vooral in het domein van de endocriene en hypertensieve zwangerschapsverwikkelingen en van de foetale geneeskunde. Dit resulteerde in honderden wetenschappelijke bijdragen op congressen en in tijdschriften. 

Hij was lid van vele wetenschappelijke en bestuurlijke verenigingen in binnen- en buitenland. Zo was hij voorzitter van de Diabetic Pregnancy Study Group en van de International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy. 

Tevens was hij lid van de redactieraad van menig tijdschrift. Van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists werd hij Fellow ad eundum in 1991. Hij was lid van de Society of Gynaecological Investigation en de Society of Maternal Fetal Medicine. Verder was hij erelid van verschillende buitenlandse verloskundig-gynaecologische verenigingen. Van de universiteit van Newcastle ontving hij de Jacobsen Award.

In 2004 werd zijn loopbaan bekroond met de toekenning van de graad van doctor honoris causa van de universiteit van Athene.

Prof. dr. F.  André Van Assche zal bij zijn patiënten en assistenten bekend blijven om zijn individuele betrokkenheid en bekommernis en om zijn fenomenaal aardrijkskundig geheugen.
Hij was een toegewijd, loyaal en gedreven boegbeeld voor de Leuvense academische  geneeskunde. 

Het beheer en de directie van UZ Leuven bieden de familie van em. prof. dr. F. André Van Assche hun medeleven aan.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 4 augustus 2018 om 10 uur in de Begijnhofkerk, Sint-Jan-de-Doper te Leuven.

De toga wordt gedragen.
Reservatie en aanmelding via 016 32 32 25 – protocol@kuleuven.be tot vrijdag 3 augustus, 12 uur. 
Samenkomst van de togati vanaf 9.15 uur in Begijnhof nr. 16 (tegenover de kerk)

  

rouwbrief Prof André Van Assche

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht