Bestuurslid worden van de VWOG

Actief en geëngageerd. Kies er voor gekozen te worden tot VWOG-bestuurslid.

Als erkende gynaecoloog en VVOG-lid, kan u zich verkiesbaar opstellen voor de positie van bestuurslid van de Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Hiertoe wordt u om de 3 jaar uitgenodigd.

Binnen de VWOG zetelen 7 verkozen bestuursleden, waarvan de voorzitter ook zetelt in de VVOG Raad Van Bestuur.

Als verkozen VWOG-bestuurslid:

  • wordt u uitgenodigd voor de VWOG bestuursvergaderingen
  • bepaalt u mee de inhoud van de programma's van de VVOG navormingsactiviteiten binnen de Oncologische Gynaecologie
  • werkt u mee aan belangrijke dossiers binnen de Oncologische Gynaecologie
  • hebt u als expert een adviserende rol 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht