Postuniversitaire Studiedag 2017

Wanneer: 
01-06-2017
Waar: 
Hotel Presidentpark HUSA, Brussel
Accreditering: 
8 accrediteringspunten - rubriek 3: Nationale vergaderingen

In een klinische omgeving zijn culturele en religieuze verschillen niet altijd eenvoudig te beheersen. Een vrouw die niet door een man wil onderzocht worden, een patiënt die bepaalde voedingsmiddelen niet eet, … Vaak moet het medisch personeel in zulke situaties heel veel geduld en begrip aan de dag leggen. 
Het wettelijk kader bepaalt dat de patiënt de vrijheid heeft om mee te beslissen in de keuze van zowel arts als behandeling. De werkelijkheid is echter vaak complexer en de mogelijkheden om dit wettelijk kader toe te passen eerder beperkt. Gynaecologische raadplegingen zijn heden regelmatig het toneel van zulke culturele confrontaties. Welke collega heeft nog nooit meegemaakt dat een vrouw en/of haar man de zorgen aangeboden door een mannelijke (para)medicus weigeren met hun religieuze overtuiging als reden?
Maar hoe dan te handelen bij zulke culturele en/of religieuze probleemsituaties?
Deze post-universitaire studiedag gaat verder in op de relatie tussen multiculturalisme en onze discipline. Na een epidemiologisch overzicht zullen de uitgenodigde sprekers verschillende klinische situaties, waarbij multiculturalisme een rol speelt bij ons klinisch handelen, verder toelichten en met u bespreken.

Prof. dr. Léonardo GUCCIARDO, diensthoofd Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, UZ Brussel, VUB
Prof. dr. Herman TOURNAYE, diensthoofd CRG/Gynaecologie, UZ Brussel, VUB

 

PROGRAMMA

09u00

Welkom en registratie / exhibit

 

Multiculturaliteit in België en invloed op de zorgorganisatie

Voorzitter: Prof. dr. Leonardo GUCCIARDO, UZ Brussel, VUB

09u30

Multiculturaliteit in Vlaanderen

Mevr. Chantal VAN VAERENBERGH, Kind & Gezin, stafmedewerker Brusselse coördinatiecel

10u00

Multiculturaliteit in het UZ Brussel

Prof. dr. Katrien BEECKMAN, UZ Brussel, VUB

10u30

Patiënten die mannelijke artsen of arts studenten weigeren

Dr. Kim VAN BERKEL, UZ Brussel, VUB

11u00

Koffie- en theepauze / exhibit

 

Multiculturaliteit, psychologische invalshoek en wetgeving

Voorzitter: Prof. dr Herman TOURNAYE, UZ Brussel, VUB

11u30

Psychologische invalshoek

Prof. dr Ann BUYSSE, Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, UGent

12u00

Wetgeving

Mevr. Tine DE COSTER, Ombudsdienst UZ Brussel, VUB

12u30

Broodjesbuffet / exhibit

 

Etnische invloed op zorgen

 

Voorzitter: Prof. dr Roland DEVLIEGER, UZ Leuven, KU Leuven

13u30

Jehova's getuigen en indicaties voor bloedproducten transfusie             

Prof.dr. Yves JACQUEMYN, UZ Antwerpen, UAntwerpen

Pierre BEECKMAN, vertegenwoordiger van de Jehova's getuigen

14u00

Fertiliteit en multiculturaliteit                                                          

Prof. dr. Willem OMBELET, UHasselt, UGent, UAntwerpen

14u30

Islam en zwangerschapsopvolging 

Mevr. Hanan BEN ABDESLAM, stafmedewerker - vroedvrouw, expertisecentrum Volle Maan

15u00

Ramadan en zwangerschap

Dr Maria BREUGELMANS, UZ Brussel, VUB

15u30

Koffie- en theepauze / exhibit

 

Multiculturaliteit en ethische gevolgen

 

Voorzitter: Prof. dr Kirstien ROELENS, UZ Gent, UGent

16u00

Opvolging van zwangere patiënten met hemoglobinopathie

Dr Lisa BALEPA, UZ Brussel, VUB

16u30

Indicaties voor zwangerschapsafbreking

Mevr. Najima EL HANDOUNI, vroedvrouw - case manager foetale geneeskunde, UZ Leuven, KU Leuven

17u00

Einde

Praktische informatie: 

Deelnemerstarieven:

  • € 90 als effectief lid (registratie én betaling “voor” het congres) - Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 125
  • € 50 als aspirant-lid (registratie én betaling “voor” het congres) - Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 70
  • € 50 als senior-lid (registratie én betaling “voor” het congres) - Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 70
  • € 160 als gynaecoloog niet-lid (registratie én betaling enkel “voor” het congres) -> contacteer info@vvog.be
  • € 0 als erelid, spreker, voorzitter, bestuurslid Raad Van Bestuur

 

Annulering:

Annulering van uw inschrijving kan alleen schriftelijk. Bij annulering van uw congresregistratie zal tot en met 24 mei 2017 terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaatsvinden, na aftrek van € 20 administratiekosten. Bij annulering vanaf 25 mei 2017 vindt geen enkele terugbetaling plaats.

Hoe bereikt u ons: 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht