Health Sketch - Trial of Labour after Caesarean

 


Download en leg de flyer in uw wachtzaal
 

 

Het vermijden van repeat-keizersnedes is een belangrijke manier om het sectiopercentage, en de daarmee gepaard gaande complicaties, op zijn minst te stabiliseren. In België is er nog veel winst te behalen door meer Trial of Labour after Caesarean (TOLAC) aan te bieden aan onze patiënten. De meerderheid van de zwangere vrouwen met een keizersnedelitteken komt in aanmerking voor TOLAC. Het is belangrijk om zwangere vrouwen en hun partners goed te informeren over de voor- en nadelen van TOLAC. Daarbij moet rekening gehouden worden met de individuele situatie van elke zwangere vrouw en haar eigen wens, waarbij men een gezamenlijke belissing kan nemen.

Om dit te ondersteunen werd een korte animatievideo gecreëerd die zwangere vrouwen en hun partners informeert over de mogelijkheid om vaginaal te bevallen na een keizersnede. 

Dank om deze video met uw patiënten te delen.
https://www.vvog.be/brochure/bevallen-na-keizersnede-animatievideo

Het belangrijkste doel van deze video is om koppels te stimuleren om met hun gynaecoloog en vroedvrouw in gesprek te gaan over de manier van bevallen na een keizersnede.

Om dit gesprek over TOLAC verder te ondersteunen, werd een checklist opgesteld. Hierop kunnen de besproken items worden aangevinkt, en de ingevulde checklist kan met de zwangere vrouw worden meegegeven.

Checklist TOLAC

We staan open voor elke feedback die de checklist verder kan verbeteren.

De volledige Clinical Guidance Paper VVOG "Counseling en beleid voor een vaginale bevalling na een keizersnede" (versie juni 2023)
https://www.vvog.be/sites/default/files/richtlijnen/gv449n_tolac_voor_pu...

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht