Hernieuw vandaag uw lidmaatschap

Beste VVOG-lid,
   
                                                               

Het VVOG Bestuur nodigt u vriendelijk uit om uw VVOG lidmaatschap te hernieuwen voor de periode maart 2024 – maart 2025
Als u dit ondertussen reeds heeft gedaan, hartelijk dank hiervoor.

Gelieve voor 30 april 2024 volgende stappen te doorlopen om uw lidmaatschap ONLINE te hernieuwen: 
Stap 1
Log in op de VVOG-website
Stap 2: Klik bovenaan op de boodschap: ‘Uw lidmaatschap is verlopen. Klik hier om uw lidmaatschap te verlengen’ 
Stap 3: Vervolledig het online formulier, vink het correcte lidmaatschapstype aan en kies een betaalmethode: bij voorkeur ‘Mollie’ (veilig online betaalplatform met rechtstreekse link naar het VVOG-ledenbestand). Of, u kiest voor ‘overschrijving’ en dan ontvangt u de betaalinformatie met gestructureerde mededeling per e-mail.
Stap 4: Van zodra uw betaling goed is verwerkt, ontvangt u een automatische e-mail als betaalbewijs. 

Facturen zijn niet van toepassing aangezien het lidgeld vrijgesteld is van BTW. Een rekeninguittreksel volstaat voor uw boekhouding.

Enkel als u NIET in de mogelijkheid bent om online te hernieuwen, gelieve uw lidgeld (tarieven) over te schrijven op het VVOG-rekeningnummer BE79 7310 4100 7733 (KREDBEBB) met vermelding van ‘uw naam’ en ‘VVOG lidgeld 2024’ voor 30 april 2024. Bij vragen, contacteer het VVOG Bureau via info@vvog.be.
 
U kan de vele ledenvoordelen en ledentarieven per type lidmaatschap nalezen via deze link: https://www.vvog.be/uw-vvog-lidmaatschap

Het Bestuursorgaan heeft beslist om de fellows een reductie op het lidgeld te geven voor de eerste 2 jaar, mits het voorleggen van een getuigschrift van het diensthoofd in de dienst waar men werkzaam is. Als u fellow bent, gelieve ons te contacteren via info@vvog.be.

De samenwerking in het kader van de beroepsbelangenverdediging met het VBS (Verbond van Belgische Specialisten) wordt in 2024 opnieuw voortgezet. Via het VVOG-lidgeld bent u als effectief lid-erkend gynaecoloog automatisch lid van het VBS en kan u gebruik maken van hun expertise en diensten. Wenst u dit niet, dan informeert u ons via e-mail (info@vvog.be). Als u dit in het verleden reeds hebt gedaan, hoeft u dit niet opnieuw te doen.
 
Mogen we u via dit schrijven ook vragen uw online ledenprofiel up-to-date te houden? Een adreswijziging mag u doorgeven via info@vvog.be. Wenst u lid te worden van een Bijzondere Interessegroep kan u dit ook via info@vvog.be doorgeven.

 
Vriendelijke en collegiale groeten,
Namens het VVOG Bestuursorgaan,
 
Toenga De Vos, penningmeester                                             
An Segaert, secretaris                          
Koen Traen, voorzitter

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht