Masterclass Laparoscopy 2024

Wanneer: 
25-03-2024 tot 26-03-2024
Waar: 
ORSI Academy, Melle
Accreditering: 
13 CP in rubriek 1: Workshops

Het gevariëerde programma omvat praktijkgerichte theoriesessies en hands-on workshops (op kippen- en varkensmodel). De eerste halve dag zal de praktijksessie bestaan uit hecht- en knoopoefeningen (zowel intra- als extracorporeaal) op het kippenmodel. Verder worden theoretische sessies gecombineerd met videosessies waarin verschillende Vlaamse ‘experten’ hun ervaringen met u zullen delen. Hierdoor krijgt u inzicht in verschillende technieken om eenzelfde ingreep te verrichten. Bovendien wordt hierbij gefocust op ‘tips and tricks’. De tweede dag wordt helemaal besteed aan training op het varkensmodel met onder meer intracorporeaal hechten en knopen, hysterectomie, nefrectomie, lymfadenectomie en retroperitoneale dissectie met gebruik van verschillende energiebronnen.

Praktische informatie: 

Aantal deelnemers: maximaal 16


Voorwaarde voor deelname:

U dient eerder de VVOG Basiscursus Laparoscopisch Hechten (of gelijkwaardig) gevolgd te hebben. 
Als u eerder deelnam aan de VVOG Basiscursus Laparoscopisch Hechten, ontving u reeds een uitnodiging.
Als u een gelijkwaardige cursus volgde, gelieve ons een attestering van deelname te bezorgen.
Voorbeeld van gelijkwaardige cursus: ETCA International Suture Course

Hoe bereikt u ons: 

ORSI Academy

Proefhoevestraat 12

9090 Melle

 

Website ORSI

 

Evenement sponsor(s)

Deel dit bericht
Deel dit bericht