Brief aan de leden KCE rapport borstklinieken

19-04-2023

Beste collega’s

Het rapport over de borstkankerzorg van de Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Stichting Kankerregister (BCR) heeft een schok teweeggebracht bij de patiënten, de borstkankerspecialisten en de overheid.

Minister Frank Vandenbroucke was “not amused”, wij weten dat hij binnen de huidige legislatuur acties wil ondernemen. Zijn kabinet is resoluut voorstander van het sluiten van de satellietcentra.

De KCE-studie werd binnen onze vereniging geanalyseerd. De opzet van de studie is erg goed maar de datacollectie is niet optimaal. De studie geeft echter wel een trend. We kunnen de resultaten, ondanks de vele nadelen van de studie, niet naar de prullenmand verwijzen.

De VVOG heeft in 2007 meegewerkt aan de totstandkoming van het KB inzake borstklinieken. Het is dus evident dat wij accepteren dat de normen voor borstklinieken moeten worden gerespecteerd. Dat betekent dat er geen plaats meer is voor niet erkende centra en dat de satelliet- en coördinerende centra de normen moeten respecteren.

We moeten ons voorbereiden dat we op termijn evolueren naar één type borstkliniek. Patiënten mogen dan enkel worden behandeld in centra met 125 of meer nieuwe diagnoses per jaar. Er moet zeker een overgangsperiode komen voor de huidige satellietcentra. De medewerkers van die centra (chirurgen, medische oncologen, trajectbegeleiders, psychologen,…) moeten geïntegreerd worden in de erkende centra zodat hun kostbare expertise niet verloren gaat.

Het schrappen van de terugbetaling gebeurt niet met één pennentrek van de minister. Ook het veranderen van het Koninklijk Besluit zal gebeuren via een overlegmodel.

De VVOG heeft een afspraak gevraagd met de minister en/of zijn kabinet. Wij willen mee aan tafel om te bespreken hoe we maatregelen kunnen nemen om enerzijds de kwaliteit van de zorg te optimaliseren en anderzijds ervoor te zorgen dat expertise van de collega’s die werken in satellietcentra niet verloren gaat.

Wij denken dat het beter is geen persbericht te sturen, we kunnen als beroepsvereniging de niet erkende centra niet steunen. Een recht van antwoord of repliek heeft trouwens weinig tot geen impact, soms heeft het zelf een nadelig effect. De effecten van de berichtgeving deinen vrij snel weg.

Wij zullen de reacties van de collega’s verzamelen, bespreken en meenemen in het overleg met de overheid.

Guy Verhulst, voorzitter Werkgroep Beroepsbelangen VVOG
Wiebren Tjalma, voorzitter BIG Senologie VVOG
Koen Traen, voorzitter VVOG

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht