Het FAGG lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne

12-12-2017

Het FAGG wil, met uw hulp, vrouwen gidsen naar een adequaat gebruik van geneesmiddelen voor, tijdens en na een zwangerschap.

Het doel van de campagne is vrouwen voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode begeleiden door de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, herinneren aan de noodzaak dat chronisch zieke patiënten een zwangerschap moeten plannen, de dialoog met de arts en de apotheker promoten.

 

U bent als arts of apotheker het best geplaatst om op basis van de onderstaande aanbevelingen vrouwen  te begeleiden. Het is belangrijk om zo het gebruik van geneesmiddelen te beperken tijdens deze periode omwille van de mogelijke toxische of teratogene effecten bij het kind van sommige geneesmiddelen.

 

Gelieve rekening te houden met de volgende aanbevelingen: 

  • Denk eraan om vrouwen die langdurig geneesmiddelen nemen, regelmatig te vragen naar hun kinderwens. Het plannen van een zwangerschap is bij hen noodzakelijk.
  • Pas de medische opvolging aan van vrouwen voor en tijdens een zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.
  • Pas een behandeling aan wanneer dit nodig is. Benadruk wel dat bij sommige chronische aandoeningen, zoals epilepsie, diabetes en hypertensie, het noodzakelijk is de geneesmiddelen in te blijven nemen om de gezondheid van moeder en kind te beschermen.
  • Raad vrouwen aan om altijd eerst hun arts of apotheker te contacteren vooraleer een geneesmiddel te nemen, zowel voor en tijdens een zwangerschap, als tijdens de borstvoedingsperiode.
  • Herhaal aan vrouwen voor en tijdens een zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode dat alle geneesmiddelen, zowel op medisch voorschrift als deze die vrij worden verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op basis van planten, risico’s inhouden, voor de vrouw zelf en/of voor het ongeboren kind of het kind dat borstvoeding krijgt.
  • Vergeet niet dat sommige geneesmiddelen niet mogen worden gebruikt tijdens een bepaalde periode in de zwangerschap (bijvoorbeeld eerste of derde trimester) en dat andere geneesmiddelen gedurende de hele zwangerschap moeten worden vermeden.
  • U vindt de bijsluiter van alle in België vergunde geneesmiddelen ook op http://bijsluiters.fagg.be.
  • Voor sommige geneesmiddelen vult educatief materiaal voor de patiënt de bijsluiter aan met informatie over het verminderen van bepaalde risico’s (RMA, Risk Minimisation Activities).

 

Dit kunt u als arts aan uw patiënt bezorgen:

  • Deze informatie is beschikbaar op de RMA-pagina(Risk Minimisation Activities) of via de zoekmotor op de website van het FAGG op “RMA en de naam van het geneesmiddel”.
  • Meld bijwerkingen systematisch aan het FAGG. Dit kunt u via www.fagg.be/nl/bijwerkingen. Uw melding helpt de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren.

 

Met deze campagne, wil het FAGG, met uw hulp, vrouwen gidsen naar een adequaat gebruik van geneesmiddelen voor, tijdens en na een zwangerschap.

 

U vindt de affiche binnenkort als bijlage bij de Artsenkrant. Deae kan u ophangen in de wachtkamer. Brochures en affiches kunt u gratis nabestellen op comm@fagg.be. Meer informatie kunt u vinden op www.geneesmiddelenenzwangerschap.be

 

De brochure en een link naar bovenvermelde website vindt u ook terug op de VVOG-website in de rubriek 'voor vrouwen'. U kan uw patiënten steeds verwijzen naar de VVOG-website.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht