Medische verkiezingen juni 2023

06-06-2023

Gebruik uw stemrecht voor de medische verkiezingen

Beste lid,

Hieronder vindt u een oproep van het VBS aan de artsen in ons land om hun stem uit te brengen bij de medische verkiezingen, die van 6 juni tot 23 juni worden georganiseerd door het RIZIV. Het is cruciaal dat de representativiteit van de artsen in het federale gezondheidsbeleid wordt versterkt.

De drie organisaties die zich verkiesbaar stellen, zijn  BVAS–ABSyM, KARTEL (ASGB–GBO–MoDeS) en Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM).

Meer info over de medische verkiezingen, met o.m. de link naar de stemtoepassing, vindt u op deze pagina op de website van het RIZIV.

Met vriendelijke groet,

VBS

 

 

In België worden de beslissingen op het gebied van volksgezondheid genomen na uitgebreid overleg met de stakeholders, met artsen en zorgverleners. Tijdens de COVID-epidemie werden niet minder dan twintig verschillende commissies opgericht, waaronder zelfs een commissie om uit de crisis te geraken. Deze commissies verstrekken adviezen die door de acht ministers van Volksgezondheid worden gebruikt om beslissingen te kunnen nemen, die soms afwijken van het advies van de commissie in kwestie.

Bij het RIZIV bestaat de Algemene Raad uit de “financiers” en beheerders van het RIZIV. De artsen hebben er een zitje en geen stemrecht. De artsen zijn vertegenwoordigd in het Verzekeringscomité en hebben de helft van de zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, de “medicomut”.

Minister Frank Vandenbroucke heeft belangrijke hervormingen op gang gebracht. Tijdens een kick-off meeting in april 2019 zette hij werkgroepen op om gezondheidsdoelstellingen vast te leggen, appropriate care te definiëren en de financiering te hervormen. Hij benoemde zijn experts uit de kandidaten die door diverse organisaties waren voorgedragen, waaronder enkele van het VBS.

In dit op het eerste gezicht democratische, transparante en efficiënte systeem is representativiteit de sleutel tot succes.

Voor het RIZIV heeft de wetgever gekozen voor een systeem met verkiezingen en artsensyndicaten. Deze syndicaten tellen zowel huisartsen als specialisten in hun rangen en hebben minstens 1.500 betalende leden die in minstens twee gewesten van het land wonen. Het VBS, of Verbond van Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten, wordt door de wetgever niet als een syndicaat beschouwd. Drie syndicaten komen op bij de verkiezingen.

Als er moet worden gestemd, zijn er echter artsen nodig die hun stem uitbrengen... In 2014 deed 37% van de artsen dat, in 2018 nog 24%. Het syndicaat dat toen de verkiezingen won, vertegenwoordigde 14% van alle artsen.

Deze lage representativiteit geeft niet alleen aanleiding tot kritiek binnen het RIZIV, maar ook, en vooral, daarbuiten. De syndicaten vertegenwoordigen 1 op de 4 artsen. In zijn commissies zal de minister zich dus wenden tot de wetenschappelijke adviezen van de universiteiten, wetenschappelijke genootschappen en representatieve organen, zoals de beroepsverenigingen van het VBS. Onze beroepsverenigingen spelen een cruciale rol in de debatten over elk specialisme. Dit mag dan een goede zaak lijken voor het VBS, en we zijn er ook blij mee, maar brengt ons ook in vertwijfeling over het beeld van een beroepsgroep die haar interesse in het RIZIV heeft verloren, of die onverschillig staat tegenover de manier waarop de volksgezondheid wordt beheerd, of die verdeeld is en zich niet vertegenwoordigd voelt door een syndicaat. Voor het VBS zijn uw rol en uw aanwezigheid in uw beroepsvereniging essentieel.

De geneeskunde en de artsen zijn niet één specialisme, of niet alleen MIJN specialisme. Het VBS is geen syndicaat en stelt zich dus niet verkiesbaar. Laten we echter eensgezind zijn en elkaar respecteren.
Want verkiezingen die door de artsen worden geboycot, ondermijnen de hele beroepsgroep, vooral in de medicomut en het RIZIV. Voor het VBS is er een verenigde en solide beroepsgroep nodig die een visie definieert met gedeelde waarden, met name kwaliteitsgeneeskunde voor patiënten en artsen. Zo ziet het VBS het.

Breng daarom uw stem uit tijdens de medische verkiezingen.

Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht