Moederschapsrust

09-07-2020

Sinds 1 maart 2020 verliezen zwangere werkneemsters geen dagen moederschapsverlof meer als ze ziek worden tijdens de laatste weken van hun zwangerschap. 

De algemene regels van de moederschapsrust blijven dezelfde. 

 • De moederschapsrust duurt 15 weken en is opgesplitst in 2 periodes:  

  • de periode voor de bevalling; 

  • de periode na de bevalling. 

 • De moederschapsrust in de periode voor de bevalling duurt minimum 1 en maximum 6 weken. 
  De aanstaande mama moet verplicht 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum thuisblijven.   
  Zij kan ook langer thuisblijven voor de bevalling als zij dat wil. Zij mag maximum 6 weken moederschapsrust opnemen voor de bevalling.  
  De weken moederschapsrust die ze voor de bevalling nog niet heeft opgenomen, kan ze opnemen na de bevalling.  

 • De moederschapsrust in de periode na de bevalling duurt 9 weken
  Bij die periode van 9 weken kunnen eventueel de niet opgenomen weken moederschapsrust van de periode voor de bevalling worden toegevoegd.  
  Zo kan de totale moederschapsrust na de bevalling maximum 14 weken zijn. 

Voor 1 maart 2020 werden ziektedagen in de 6 weken voor de bevalling automatisch beschouwd als moederschapsrust voor de bevalling. Ze konden niet worden overgedragen naar de periode van moederschapsrust na de bevalling. Voor veel jonge mama’s werd de moederschapsrust daardoor eigenlijk ingekort. 

Vanaf 1 maart 2020 is dat veranderd. Ziektedagen voor de bevalling worden voortaan gelijkgesteld met gewerkte dagen. Als de mama 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek is kan zij die dagen of weken toch nog opnemen in de periode van moederschapsrust na haar bevalling. Het maakt niet uit of zij ziek is door haar zwangerschap of om een andere reden. 

Opgelet!
 • De 1 week verplichte moederschapsrust voor de bevalling blijft bestaan. 

 • De aanstaande mama kan nog steeds vrijwillig kiezen om een gedeelte van haar moederschapsrust voor de bevalling op te nemen. 

De moederschapsrust voor moeders die bevallen van een meerling duurt maximum 19 weken, voor de bevalling kunnen zij 8 weken opnemen. 

Meer info is te vinden op de website van de FOD Werk.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht