Oproep tot alertheid Parvo B19-virus epidemie!

07-03-2024

Er is een zorgwekkende toename van zwangeren met een Parvo-virusinfectie. Hierbij een oproep alert te zijn voor zwangeren met mogelijk PARVO ten behoeve van een tijdige en adequate herkenning en behandeling via intra-uteriene transfusie. Bespreek dit binnen je team en let op de kenmerken zoals:

  • Minder kindsbewegingen, verkoudheden, gewrichtsklachten en 5e ziekte in omgeving;
  • Meet bij verminderde kindsbewegingen, oedeem, hydrops, laagdrempelig PSV-ACM
  • Denk bij hydrops aan PARVO;
  • IgG bij PARVO is er heel snel, dus nooit bepalen zonder IgM;
  • Overleg laagdrempelig met een foetaal specialist;
  • Bij een verhoogde PSV wordt de patiënte best onmiddellijk verwezen naar een behandelingscentrum.


Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Lewi, voorzitter Werkgroep Verloskunde

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht