RSV vaccinatie bij zwangeren

29-12-2023

Beste leden, 

Op 21/12/23 werd het document "Preventieve strategieën tegen de ziekte RSV bij kinderen” gepubliceerd door de Hoge Gezondheidsraad. 

Preventie van RSV wordt beoogd door ofwel vaccinatie van zwangeren of passieve immunisatie van zuigelingen met monoclonale antilichamen. 

Beide producten zijn op heden nog niet op de Belgische markt en de kostprijs is nog niet gekend. Toch communiceren wij reeds graag dat we als VVOG achter de RSV vaccinatie staan.

Het advies is gebaseerd op een industrie driven, placebo gecontroleerde RCT met het vaccin (Abrysvo) waarvan de primaire uitkomst (ernstige) RSV besmetting was (tot op de leeftijd van 6 maand). De studie werd vooral uitgevoerd in lage inkomenslanden, waar de RSV incidentie veel hoger den bij ons ligt.

De conclusies waren de volgende: 

- ernstige RSV lage luchtweginfectie waarvoor geconsulteerd wordt bij een arts, <90d na geboorte, vaccin efficacy: 81,8% [99,5%CI 40,6;96,3]

- ernstige RSV lage luchtweginfectie waarvoor geconsulteerd wordt bij een arts, <180d na geboorte, vaccin efficacy: 69,4% [97,58%CI 44,3;84,1]

- RSV lage luchtweginfectie waarvoor geconsulteerd wordt bij een arts, <90d na geboorte, vaccin efficacy: 57,1% [99,5%CI 14,7;79,8]

Op heden zijn er bijgevolg tot vier vaccins die we dienen aan te bieden aan zwangeren patiënten. 

Vaccin tegen

Termijn 

Seizoen

Terugbetaling

Influenza

Elk

Griepseizoen, klassiek oktober-maart

Ja

SARS-CoV-2

Elk

Vermoedelijk winter

Ja

Kinkhoest

24-32 weken

Onafhankelijk

Ja

RSV

24-36 weken

RSV-seizoen, oktober-variabel (eind januari-eind april)

Neen
Publieksprijs: 185,10€


Abrysvo mag tegelijkertijd met het griepvaccin toegediend worden. Er zijn geen gegevens over concomitante toediening met het COVID-19 vaccin. Er dient een interval van twee weken gerespecteerd te worden tussen Abrysvo en Triaxis (kinkhoestvaccin)(reden: lagere immuunrespons op pertussis bij concomitante toediening).

Wij houden u op de hoogte over een eventuele terugbetaling van het vaccin.

De BCFI is veel genuanceerder in haar advies. De hoog-risico zwangerschappen (tweelingen, premature arbeid..) en IVF patiënten werden niet geïncludeerd in de Matisse studie. Voor deze patiënten worden de monoclonale antistoffen postnataal aanbevolen. Actueel is er nog geen kosten-effectiviteitsstudie uitgevoerd en hebben we geen kennis van de immuniteitsduur van het vaccin. 

De VVOG meent dat er momenteel onvoldoende evidentie is om vaccinatie routinematig aan te bevelen in de counseling. Nieuwe evidentie wordt opgevolgd. Hopelijk hebben we tegen volgend winterseizoen meer data.

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Dehaene, woordvoerder VVOG
Bart De Keersmaecker, bestuurslid werkgroep verloskunde (VWV)
Liesbeth Lewi, voorzitter werkgroep verloskunde (VWV)
 

HGR - Preventieve strategieën tegen RSV bij kinderen

BCFI conclusies - Passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht