Diensthoofden (BIGD)

Een forum voor alle diensthoofden in een Bijzondere Interessegroep Diensthoofden (BIGD)

De oprichting van een Bijzondere Interessegroep Diensthoofden (BIGD) is conform de statutenwijziging die in maart 2021 werd gestemd en goedgekeurd.

Alle diensthoofden maken deel uit van deze BIG Diensthoofden.  

Bij de volgende verkiezingen eind 2021 zal men zich verkiesbaar kunnen opstellen voor de functie van voorzitter van deze BIG Diensthoofden. 
De voorzitter van de BIG Diensthoofden zetelt automatisch ook in de Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht