Diensthoofden (BIGD)

Een forum voor alle diensthoofden in een Bijzondere Interessegroep Diensthoofden (BIGD)

 Dr. Guy Orye: voorzitter BIG Diensthoofden voor bestuursperiode 03/22 - 03/25

De oprichting van een Bijzondere Interessegroep Diensthoofden (BIGD) is conform de statutenwijziging die in maart 2021 werd gestemd en goedgekeurd.

Alle diensthoofden maken deel uit van deze BIG Diensthoofden.  

De voorzitter van de BIG Diensthoofden zetelt automatisch ook in de Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen.

 

Vergaderingen:

De BIGD komt regelmatig samen.

Zoek uit wanneer op de VVOG Kalender.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht