Stagemeesters (BIGS)

Een forum voor alle stagemeesters in een Bijzondere Interessegroep Stagemeesters (BIGS)

De oprichting van een Bijzondere Interessegroep Stagemeesters (BIGS) is conform de statutenwijziging die in maart 2021 werd gestemd en goedgekeurd.

Alle door het RIZIV erkende stagemeesters maken deel uit van deze BIG Stagemeesters, aangevuld met de ASO-vertegenwoordiger binnen het Bestuursorgaan. 

Bij de volgende verkiezingen eind 2021 zal men zich verkiesbaar kunnen opstellen voor de functie van voorzitter van deze BIG Stagemeesters. 
De voorzitter van de BIG Stagemeesters zetelt automatisch ook in de Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht