Jong Gynaecologen (BIGJG)

Een forum voor alle jong gynaecologen in een Bijzondere Interessegroep Jong Gynaecologen (BIGJG)

De oprichting van een Bijzondere Interessegroep Jong Gynaecologen (BIGJG) is conform de statutenwijziging die in maart 2021 werd gestemd en goedgekeurd.

Alle gynaecologen die tot maximaal 10 jaar erkend kunnen deel uitmaken van deze BIG Jong Gynaecologen. 

Bij de volgende verkiezingen eind 2021 zal men zich verkiesbaar kunnen opstellen voor de functie van voorzitter van deze BIG Jong Gynaecologen. 
De voorzitter van de BIG Jong Gynaecologen zetelt automatisch ook in de Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht