Verkiezingen

Kies er voor om onze rangen te versterken!

Als effectief lid - erkend gynaecoloog kan u zich verkiesbaar opstellen voor de functie van bestuurslid binnen:

- het Bestuursorgaan (15 bestuursleden) waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een KWP-voorzitter, een vertegenwoordiger van de Commissie Beroepsbelangen, een vertegenwoordiger van de Assistenten, 4 vertegenwoordigers van de 4 werkgroepen en 4 bijkomend verkozen leden.

- de Vlaamse Werkgroep Algemene Gynaecologie (VWAG) (7 bestuursleden aangevuld met 4 BIG voorzitters)

- de Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie (VWOG(7 bestuursleden aangevuld met 2 BIG voorzitters)

- de Vlaamse Werkgroep Reproductieve Geneeskunde (VWRG(7 bestuursleden)

- de Vlaamse Werkgroep Verloskunde (VWV(7 bestuursleden)

- de Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen (VWB) (7 bestuursleden aangevuld met 3 BIG voorzitters)

 

Als effectief lid - erkend gynaecoloog kan u zich verkiesbaar opstellen voor de functie van voorzitter van:

- de Bijzondere Interessegroep Gynaecologische Endoscopie (BIGGE)

- de Bijzondere Interessegroep Gynaecologische Infecties (BIGGI)

- de Bijzondere Interesessegroep Pediatrische -en Adolescentengynaecologie (BIGPAG)

- de Bijzondere Interessegroep Pelviene Oncologie (BIGPELV)

- de Bijzondere Interessegroep Senologie (BIGSENO)

- de Bijzondere Interessegroep Stagemeesters (BIGS), op voorwaarde dat u een erkend stagemeester bent

- de Bijzondere Interessegroep Diensthoofden (BIGD), op voorwaarde dat u een erkend diensthoofd bent

- de Bijzondere Interessegroep Jong Gynaecologen (BIGJG), op voorwaarde dat u maximaal 10jaar erkend gynaecoloog bent

 

Als effectief aspirant lid - ASO kan u zoch verkiesbaar opstellen voor de functie van vertegenwoordiger Assistenten binnen het Bestuursorgaan.

 

Lees er alles over in de hieronder opgelijste documenten. Momenteel worden deze documenten gereviseerd. Een update volgt van zodra beschikbaar.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht